Imellem uddannelser

Luk alle
Åbn alle

Hvis du til juni afslutter en uddannelse og søger enten elevplads, en praktikplads eller om optagelse på en videregående uddannelse, kan du ikke få uddannelses- eller kontanthjælp. Det gælder også, selvom du ikke modtager SU eller praktikløn i sommerferien.

Hvis du afslutter en uddannelse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet, kan du søge om uddannelses- eller kontanthjælp.

Du kan ikke få uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du afslutter en ungdomsuddannelse fra folkeskolen, gymnasiet, HF, handels- eller teknisk skole, og du:

  • er optaget på en ungdomsuddannelse.
  • er optaget eller har søgt ind på en videregående uddannelse.
  • har fået en lære- eller praktikplads, men ikke er startet endnu.
  • er optaget på skolepraktik.

Du er ikke berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du:

  • er i gang med en SU-berettiget uddannelse - også selvom du ikke får SU.
  • har taget orlov fra dit studie, medmindre du samtidig har opbrugt alle din SU-klip, uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption.

Får du afslag fra den uddannelse, du har søgt ind på, kan du søge uddannelses- eller kontanthjælp ved at melde dig ledig i Jobcentret. Du kan ikke få uddannelses- eller kontanthjælp med tilbagevirkende kraft.

Hvis du er under 30 år, i gang med en uddannelse og enlig forsørger, har du mulighed for at søge om en behovsbestemt hjælp i perioden imellem to uddannelser eller imellem en uddannelses grund- og hovedforløb. Det er dog en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.