Ansøg om forsørgelse

Ansøg om forsørgelse

Er du under 30 år og uden uddannelse, skal du på din første ledighedsdag møde personligt i Ungeindsatsen, Bødkerporten 1F, 1. tv. 2650 Hvidovre.

Samme dag skal du ansøge om kontanthjælp digitalt - se "Find det hurtigt".
Du kan tidligst blive berettiget til forsørgelse fra den dag, hvor du møder personligt og melder dig ledig.

Er du over 30 år, eller har du en kompetencegivende uddannelse, og har du brug for hjælp til din digitale ansøgning om kontanthjælp, skal du kontakte Ydelsesservice på tlf. 36 39 22 75. Ydelsesservice vil hjælpe dig med din digitale ansøgning.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du søge om kontanthjælp på et papir-ansøgningsskema, som du også kan få hjælp til af Ydelsesservice.

 

NÅR DU SKAL SØGE OM KONTANTHJÆLP, UDDANNELSESHJÆLP ELLER INTEGRATIONSYDELSE, SKAL VI HAVE DOKUMENTATION FOR:

 • Kontobevægelser vedrørende alle konti for de seneste 3 måneder
 • Kontooversigt (forsiden, når du logger ind på din netbank)
 • Pensionsoversigt (kan hentes på www.pensionsinfo.dkved brug af NemID)
 • Dokumentation på børneopsparing, herunder vilkår for at hæve pengene
 • Kopi af din seneste lønseddel, eventuelt kopi af ægtefælles seneste lønseddel
 • Dokumentation på dine boligudgifter (husleje, el, vand, varme, indboforsikring)
 • Formue - forhandlers værdiansættelse af fx: bil/motorcykel, ejer- eller andelsbolig, dokumentation for ejerskab/friværdi/lån/gæld vedrørende sommerhus/kolonihavehus.
 • Formue - aktier/obligationer.
 • Dokumentation vedr. selvstændig virksomhed (kvittering for afmeldt CVR-nummer, regnskab mm.)
 • Opsigelse, eventuelt brev om ophør af understøttelse
 • Dokumentation for frameldt uddannelse og SU (kopi af udbetalingsmeddelelsen)
 • Vandrejournal (hvis du er gravid)
 • Stopbrev vedrørende sygedagpenge
 • Opholdstilladelse/registreringsbevis (kopi af pas).

ORIENTERING OM REGISTERSAMKØRING

Du skal være opmærksom på, at når du søger om forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse), vil der blive foretaget registersamkøring.

Der kontrolleres for uregelmæssigheder i oplysningerne i din ansøgning og oplysningerne, der er registeret på dig hos offentlige myndigheder. Herudover kontrolleres det, om du opfylder opholds- og beskæftigelseskravet i Lov om aktiv socialpolitik § 11, om at du skal have opholdt dig 9 ud af de seneste 10 år i riget og har arbejdet sammenlagt, hvad der svarer til 2 år og 6 måneder ud af de 10 år.