Uddannelse og specialundervisning

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse dit handicap. Specialundervisning skal bidrage med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, så du bedre kan deltage i samfundslivet. Det er dine forudsætninger, færdigheder og behov, som ligger til grund for undervisningen og rådgivningen.

Hvis du grundet dit handicap har svært ved at tilegne dig en viden, en metode eller et bestemt hjælpemiddel, kan du få hensyntagende undervisning. Den hensyntagende undervisning skal hjælpe og styrke dig, så du kan få udbytte af din specialundervisning.

Tilbuddet omfatter specialundervisning og eventuelt specialpædagogisk bistand. Specialpædagogisk bistand skal bidrage med den ekstra hjælp, du behøver for at få udbytte af specialundervisningen.

Tilbuddet gælder, hvis du ikke kan benytte dig af andre relevante tilbud. Tilbuddet gælder ikke, hvis du er indlagt på et sygehus.

Tilbuddet omhandler ikke ordblinde. På borger.dk kan du læse om tilbud for voksne med ordblindhed.

Kommunen skal inden start afdække dine færdigheder, behov og forudsætninger, så undervisningen passer til dig og dine behov. Når du er begyndt på din undervisning, vurderer kommunen løbende i samråd med dig, om du får det forventede udbytte af undervisningen. Gør du ikke det, skal undervisningsplanen revideres i samråd med dig. Hvis det vurderes, at du ikke længere har brug for undervisningen, stopper undervisningen, og du skal derefter have vejledning om andre relevante tilbud.