Handicaprådet

Om kommunale Handicapråd

Rådet består af:

  • 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer, og
  • 3-7 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af kommunalbestyrelsens medlemmer.

Der skal være lige mange repræsentanter fra henholdsvis handicaporganisationer og kommunen.

Medlemmerne udpeges for fire år og fungerer indtil, der er indstillet eller udpeget nye medlemmer. Det vil sige, at medlemmerne af Handicaprådet som udgangspunkt deltager i rådet i hele perioden på fire år.

Læs mere

Du kan læse mere om Handicapråd på Det Centrale Handicapråds hjemmeside Facts om handicapråd (nyt vindue) 

og på hjemmesiden for Handicaprådet i Hvidovre Kommune Handicaprådet i Hvidovre Kommune (nyt vindue)

Lovgivning

Du kan læse om Retssikkerhedsbekendtgørelsen om Handicapråd Retssikkerhedsbekendtgørelsen om Handicapråd (nyt vindue)