Trivsel i hverdagen - TOPI

Metoden hedder TOPI (Tidlig OPsporing og Indsats). Den er udviklet af en række kommuner, Socialstyrelsen og forskningsinstitutioner. TOPI anvendes i dag i flere danske kommuner som en metode til at forbedre det pædagogiske arbejde med trivsel på områderne sundhedspleje, dagtilbud, skole, SFO og tandplejen. 

Der arbejdes med det enkelte barns trivsel i dialog med forældrene. Relevante fagpersoner inddrages, når der er grund til et endnu tættere samarbejde om barnet.

I filmen ”Trivsel på tværs” kan du se mere om, hvordan vi arbejder systematisk med børnenes trivsel i Hvidovre Kommune.

Trivsel på tværs, dansk

Trivsel på tværs, English

Trivsel på tværs, Arabic

Trivsel på tværs, Somali

 

Læs mere om TOPI