Luk alle
Åbn alle

Børn i dagtilbud i Hvidovre Kommune får mad, mens de er i institutionen eller dagplejen. I institutionerne er der madordning, hvis forældrebestyrelserne beslutter det. Der tages fornyet beslutning hvert andet år i lige år. Hvis forældrebestyrelsen fravælger kommunens madordning, skal børnene selv medbringe mad. I dagplejen er mad en del af pasningstilbuddet.
Det pædagogiske personale bruger mad og måltider som løftestang for det pædagogiske arbejde, fx ved at give børnene madmod, viden og sunde vaner. Hvidovre Kommunes overordnede mad- og måltidsvision er beskrevet i Spisetid – vision for mad og måltider i Hvidovre Kommune.  Visionen er at øge fokus på sundhed, pædagogik og madglæde i alle dagtilbud. 

Madordningen skal være mere end god mad, der mætter. Den skal sikre, at maden er sund og lever op til de officielle anbefalinger for mad til målgruppen, så børnene får den energi og de næringsstoffer de har brug for. Desuden skal den være så økologisk som muligt. Hvidovre Kommune har vedtaget, at minimum 60 % - gerne mere - af maden skal være økologisk. I 2022 er 80 % af maden økologisk.
Desuden skal madordningen være med til at skabe grundlæggende gode madvaner hos børnene. Det sker ved, at det pædagogiske arbejde omkring mad og måltider fokuserer på nydelse og madglæde. Dermed bliver måltidet i institutionerne et omdrejningspunkt for dialog og læring.

Hver enkelt daginstitution skal have en mad- og måltidspolitik, som beskriver, hvordan visionen udmøntes hos dem. 

Maden der tilberedes i daginstitutionerne og dagplejen følger de officielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen om sund mad til børn. Anbefalingerne udarbejdes på baggrund af den nyeste forskning, og med udgangspunkt i de aktuelle kostvaner i Danmark. 

I Hvidovre Kommune har de fleste daginstitutioner eget produktionskøkken, hvor maden tilberedes af køkkenfaglige medarbejdere. Maden er hovedsageligt lavet fra bunden af friske råvarer. Det betyder, at børnene kan dufte og se – og indimellem deltage i - madproduktion fra råvare til færdig ret.
Det er Hvidovre Kommunes mål, at gerne 90 % og mindst 60 %, af fødevarerne i daginstitutionerne er  økologiske.
Institutionerne har økologiske spisemærker som angiver, hvor stor andel økologi, børnene får.
Guld – over 90 % økologi, Sølv –60-90 % økologi, Bronze – 30-60 % økologi

På det økologiske Danmarkskort, kan I se hvilket spisemærke den enkelte institution har. 

Ifølge Dagtilbudsloven er det forældrene, som skal beslutte, om der skal være madordning i daginstitutionen. I Hvidovre Kommune er det de enkelte bestyrelser, som har kompetencen til at fravælge madordning. Bestyrelsen kan gennemføre en vejledende afstemning blandt alle forældre i daginstitutionen.
Forældrebetalingen til madordningen skal dække løn og råvarer. Der kan søges både søskendetilskud og friplads til betaling af madordningen.

Afstemning om madordning foregår i lige år. Kommunalbestyrelsen har fastsat regler for fravalg af madordning. Disse regler udsendes til forældrebestyrelserne, forud for, at madvalget foregår.

Et barn med et lægedokumenteret behov for en diæt, som institutionen ikke kan imødekomme, kan fritages fra at deltage i madordningen. Følgende betingelser skal være opfyldt:

  • Barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost
  • Kommunen vurderer, at den ikke forsvarligt kan tilbyde barnet frokost i daginstitutionen.

 Hvis dit barn har lægedokumenteret behov for diæt, følges denne procedure:

  1. Først – drøft med institutionens leder, om det er muligt at imødekomme barnets behov for specialkost.
  2. Dernæst – hvis ikke det er muligt for institutionen at imødekomme barnets behov for specialkost, skal der sendes en skriftlig ansøgning om fritagelse fra madordningen. Sammen med ansøgningen vedlægges en lægeerklæring om barnets behov for specialkost. Ansøgningen og lægeerklæringen sendes til bof@hvidovre.dk eller via daginstitutionens leder.
  3. Herefter afgør centerchefen for Børn og Familier efter en drøftelse med institutionens leder, om barnet kan fritages fra madordningen. I vil få skriftlig besked om afgørelsen i jeres e-boks. Hvis barnet fritages fra madordningen, skal I ikke betale for madordningen i den periode, fritagelsen gælder.