Luk alle
Åbn alle

Du kan som forælder på barselsorlov søge om en 30 timers deltidsplads for de børn eller det barn som går i dagtilbud.Tilbuddet gælder for alle børn i husstanden fra 26 uger til skolestart, men kun så længe du som forælder har ret til fravær under barselsorlov.

Det er ikke muligt at søge en deltidsplads på mere eller mindre end de 30 timer om ugen. Deltidspladsen er for tidsrummet mellem kl. 9.00 og 15.00.  Har du brug for pasning udenfor dette tidsrum, må du beholde din fuldtidsplads. Deltidspladsen gives for én sammenhængende periode pr. barn. Retten til en deltidsplads bortfalder, så snart din/jeres ret til fravær efter barselsloven ophører. Barnet kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed, hvor forældrene holder ferie.

Ansøgningen sendes til pladsanvisningen og skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen, samt dokumentation for, at en af forældrene er på barselsorlov i perioden. Der indsendes en ansøgning pr. barn. Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter skal ligeledes fremsendes. Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft. 
Vær opmærksom på, at en deltidsplads altid skal starte den 1. i en måned, og at der skal ansøges med minimum en måneds varsel. Deltidspladsen skal slutte senest den dag, din/jeres ret til fravær efter barselsloven ophører. 
Forældrebetaling til deltidspladsen i et dagtilbud reduceres som følge af den nedsatte tid.

Hvis du vil opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal det ske med en måneds varsel og til udgangen af en måned. Opsigelsen sendes skriftligt til pladsanvisningen via sikker mail eller e-Boks.