Hvis I flytter til eller fra Hvidovre Kommune

Luk alle
Åbn alle

Som tilflytter til Hvidovre Kommune kan du gå ind på selvbetjeningsløsningen via linket nedenfor og skrive dit barn på venteliste til et dagtilbud.

Du kan skrive dit barn op, når du ved, hvornår I skal flytte. Der skal foreligge en købs- eller lejekontrakt, der er underskrevet af begge parter. Det er ikke muligt at overføre anciennitet fra jeres tidligere kommune. Du skal sende kopi af købs- eller lejekontrakten senest 10 hverdage efter opskrivningen. Der kan sendes sikkert via E-Boks. Har vi ikke modtaget dokumentation efter 10 hverdage, efter opskrivningstidspunktet, slettes opskrivningen.

Du kan vælge at lade dit barn blive i sit nuværende dagtilbud i den kommune, du flytter fra. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være en væsentligt højere månedlig egenbetaling. Kontakt Pladsanvisningen for nærmere information.

Luk alle
Åbn alle

Hvis I flytter fra Hvidovre til en anden kommune, har I ret til at jeres barn kan blive gående i sit nuværende dagtilbud. Jeres nye bopælskommune vil opkræve betaling for jeres barns plads i Hvidovre Kommune fra flyttedatoen.

Taksten kan afvige fra den takst, I har betalt som borgere i Hvidovre. Jeres nye bopælskommune kan oplyse jer om taksten, når I bliver borgere i den nye kommune.

Hvis I ønsker at beholde jeres barns dagtilbudsplads i Hvidovre Kommune, efter at I flytter fra kommunen, skal I vide, at I ikke har ret til at flytte barnet til et andet dagtilbud i Hvidovre (fx fra en dagpleje til en børnehave).

Hvis I ikke ønsker at beholde jeres dagtilbudsplads, skal I logge på den Digitale Pladsanvisning for at opsige pladsen. Vær opmærksom på, at der er et opsigelsesvarsel, som er en måneds opsigelse fra udgangen af indeværende måned. Det gælder også i forbindelse med skift fra børnehave til skole.