Luk alle
Åbn alle

I vil få tilbudt en plads senest en måned før barnet skal starte i dagpleje eller daginstitution. Tilbuddet sendes til e-boks, og skal besvares i løbet af 5 dage. Hvis I ikke svarer på tilbuddet, inden for fristen på de 5 dage, slettes barnet fra tilbuddet og ventelisten. Tilbuddet om plads skal besvares digitalt på den digitale pladsanvisning.

I forbindelse med ferie- og helligdage kan reglen om svarfrist inden for 5 dage fraviges. Venter I på plads til jeres barn og rejser på ferie til steder, hvor der ikke er internetforbindelse, er det en god ide at orientere Pladsanvisningen om det, så barnet undgår at blive slettet fra ventelisten.

Takker I ja til et pladstilbud i en ønsket institution, slettes barnet fra eventuelt andet ønske. Barnet kan skrives på venteliste igen med ny anciennitet.

Takker I ja til et pladstilbud fra garantilisten, kan barnet forblive på venteliste til den ønskede plads. Barnet vil dog tidligst blive tilbudt plads i et nyt dagtilbud, med en startdato der ligger 3 måneder efter indmeldelsesdatoen i det første dagtilbud. Dette gælder ikke søskendebørn, der stadig kan blive tilbudt en plads i søskendeinstitutionen inden udløbet af de 3 måneder.

Hvis I ønsker at udskyde behovsdatoen på de ønskede institutioner, skal I kontakte pladsanvisningen, inden I får tilbudt en af de ønskede pladser. 

Det er muligt at modtage op til to tilbud i henhold til pasningsgarantien. Garantitilbud nr. 2. kan modtages 3 måneder efter startdatoen på første tilbud. Takker I nej tak til en garantiplads, kan jeres barn fortsat stå på venteliste til jeres ønsker.  Pasningsgarantien for børnehavebørn (2 år og 11 måneder og indtil skolealderen) gælder for en plads i bopælsdistriktet – ikke i et bestemt dagtilbud. Børn i dagpleje eller vuggestue i Hvidovre Kommune opsiges automatisk fra deres dagpleje- eller vuggestueplads fra den dato, barnet er tilbudt plads i børnehave.

Indmeldt i kombineret institution

Er barnet indmeldt i en kombineret institution, vil barnet automatisk blive overflyttet til børnehaven. Ønskes en anden børnehave, skal forældrene skrive barnet op til den ønskede institution.

Indmeldt i vuggestue

Er barnet indmeldt i en ren vuggestue, skal forældrene skrive barnet på venteliste til en børnehaveplads. Dette skal gøres imens barnet går i vuggestue.

Indmeldt i dagpleje 

Børn, der er indmeldt i dagplejen, garanteres en børnehaveplads i dagplejerens faste samarbejdsinstitution. 
Ønskes en anden børnehaveplads, skal forældrene skrive barnet op til den ønskede institution. Der oplyses nærmere om dette, hvis barnet indskrives i dagplejen.

Dagtilbudschefen kan, på grundlag af indstilling fra sagsbehandler, psykolog, dagpleje, daginstitution, pædagogisk konsulent eller andre, bryde ventelisten, hvis et barn eller en familie af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for det.