Pasning i privatinstitution

Luk alle
Åbn alle

Privatinstitutioner varetager selv administration af opskrivning af børn på venteliste. Ønsker du at skrive dit barn op til en plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. 

Hvidovre Kommune yder et månedligt tilskud direkte til privatinstitutionen, når barnet er meldt ind. Hvis I ønsker at benytte pasning i en privat institution, giver kommunen et tilskud fra den dag, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

Pasningsgaranti kan kun opnås ved, at skrive sig op på en venteliste til en institution i Hvidovre Kommune, via den digitale pladsanvisning, og det skal ske med minimum 3 måneders varsel.

Du kan ansøge om økonomisk fripladstilskud via Digital Pladsanvisning.

Der gælder samme regler for både private og kommunale/selvejende daginstitutioner, når det gælder søskendetilskud og fripladstilskud af behandlingsmæssige årsager. 

Det fremgår af dagtilbudsloven §19, at et dagtilbud kan drives af en private leverandør i form af en privatinstitution. Kommunen skal godkende den private leverandør, samt sikre at leverandøren lever op til lovgivningen og kommunens kriterier.

For at blive godkendt som privat leverandør af et dagtilbud skal leverandøren dokumentere, at privatinstitutionen kan leve op til godkendelseskriterierne. 

Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde og efterleve gældende lovgivning og regler på området, herunder: 
• Dagtilbudsloven 
• Forvaltningsloven og offentlighedsloven 
• Byggelovgivningen 
• Arbejdsmiljøloven 
• Fødevarelovgivningen

 

Ansøgning 

Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud skal fremsendes til:

Hvidovre Kommune
Center for Børn og Familier
Hvidovrevej 278 
2650 Hvidovre 
Mrk.: Privat leverandør af dagtilbud

Sammen med ansøgningen om godkendelse skal der indbetales et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. I kan forvente en svartid på ca. tre måneder, fra at alle ønskede oplysninger er modtaget.