Luk alle
Åbn alle

Ønsker I at melde jeres barn ud af Hvidovre Kommunes dagtilbud, skal I gøre dette på Digital Pladsanvisning.


Udmeldelsen skal ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis I har accepteret en overflytning til et andet af Hvidovre Kommunes dagtilbud, udmeldes jeres barn automatisk, idet jeres barn kun kan være optaget i ét dagtilbud.

Hvis jeres barn overflyttes fra en vuggestueplads til en børnehaveplads i en kombineret institution, skal I ikke udmelde jeres barn, da overflytningen sker automatisk.