Støtte i dagtilbud 0- 6 år

I Hvidovre Kommune er der flere dagtilbud til børn, der har behov for særlig støtte. Hvis I har en formodning om, at jeres barn har brug for særlig støtte, kan I kontakte lederen af den institution jeres barn er indmeldt i.