Legeteket er et tilbud til forældre, som har børn, der har brug for særlig støtte og stimulering gennem leg.

Legeteket tilbyder:

 • Gennem samtaler og ved iagttagelser at få indblik i barnets aktuelle behov.
 • Rådgivning, vejledning og inspiration til barnets videre udvikling.
 • Anbefaling af og vejledning til de materialer, der kan støtte og hjælpe barnet bedst.
 • Udlån af pædagogisk legetøj og materialer, som kan støtte og glæde barnet.
 • Efter vejledning og udlån aftales et nyt besøg. Ved næste besøg vurderes barnets udbytte af det lånte legetøj, og der kigges på eventuelle materialer til et nyt hjemlån.

I kan som forældre henvende jer direkte til Legeteket:

Legeteket 
Strandmarkens Fritidscenter
Hvidovre Enghavevej 2
2650 Hvidovre
Telefon:     41850241
E-mail:       legeteket@hvidovre.dk

I kan også få kontakt til Legeteket ved at henvende jer gennem:

 • Børnehaveklasselederen
 • Læreren i indskolingen
 • Tale-hørelæreren
 • Sundhedsplejersken
 • Fysioterapeuten
 • Psykologen

Materialerne i Legeteket udlånes også til ansatte i Hvidovre Kommune, der arbejder med børn i alderen 0 - 9 år.