Varmepumper

Hvidovre Kommune anbefaler grøn fjernvarme i områder med tæt, lav bebyggelse f.eks. villaer og rækkehuse. Det er der to årsager til:

  • Vi oplever en del støjklager fra naboerne til varmepumper.
  • Når man bor tæt, giver det god mening at være fælles om varmen.

Før du anskaffer dig en varmepumpe, anbefaler kommunen at du undersøger om du kan komme på fjernvarmenettet, da dette er en permanent grøn varmeløsning. Fjernvarmenettet får også tilført supplerende varme fra vedvarende energikilder. Du kan tjekke om du kan få fjernvarme her:

Luk alle
Åbn alle

De tre mest almindelige typer af varmepumper er:

  • Varmepumper tilknyttet jordvarmeanlæg. Varmepumpen er placeret indendørs og trækker varmen fra slanger i jorden med kølemidler. Varmen overføres til husets vandsystem
  • Luft til luft varmepumper. Disse har både en inde- og ude-del og bruges som supplerende varme, da de kun opvarmer luft der pustes ind i huset.
  • Luft til vand varmepumper. Disse har både en inde- og ude-del og overfører varme fra luften til husets varmtvandssystem via et kølemiddel.

Køb en støjsvag varmepumpe. Støjen fra varmepumper er angivet som dB (decibel), du kan tjekke varmepumpens støjniveau i varmepumpens datablad – jo højere dB, des mere støjer varmepumpen. Søg på varmepumpens fulde navn og ”datablad”. Du skal dog være opmærksom på, at varmepumpens dB kan være angivet som middelværdi eller ”silent mode” (lydløs) og det lydniveau er ikke retvisende. Du kan ikke selv måle en varmepumpes støjniveau med din mobiltelefon eller støjmåler. Varmepumpeproducenten har som oftest selv fået foretaget en akkrediteret måling af deres varmepumper ved maksimal kapacitet. Din montør kan hjælpe dig med at finde varmepumpens dB niveau for den maksimale kapacitet.

Og du kan beregne støjen på Energistyrelsens hjemmeside:

En varmepumpe har en ventilatordel der placeres udendørs, og det er denne ventilator der støjer. Det er derfor vigtigt at tænke over hvor denne placeres. Vi anbefaler, at varmepumpen som minimum placeres 5-10 meter fra skel.

Du kan beregne støjen på Energistyrelsens hjemmeside:

Varmepumpen må som tommelfingerregel ikke støje mere end 35 dB i naboskel, hvis du bor i et villakvarter. Du kan kontakte Center for Plan og Miljø på miljo@hvidovre.dk, for at finde ud af hvilken dB støjgrænse der gælder for din bolig, hvis du ikke bor i et villakvarter.

Det er også en god idé, at du tænker over hvor varmepumpen placeres i forhold til dine naboers støjfølsomme soveværelser samt udendørs opholdsarealer.

For at kunne installere en luft til vand varmepumpe, skal man have et vandstrengssystem med radiatorer eller gulvvarme i sit hus.

Langt de fleste huse kan sagtens få en varmepumpe, men hvis radiatorerne er små og huset er dårligt isoleret, kan man være tvunget til at købe en dyrere varmepumpe, der kan lave en højere fremløbstemperatur. Det er derfor en god idé at overveje, om det kan betale sig at få skiftet vinduer eller få efterisoleret huset, hvis huset er gammelt og der ikke er foretaget løbende renoveringer af huset. Dette vil også forlænge varmepumpens levetid og sikre en billigere drift af varmepumpen.

Det er en god idé at bruge en VE-godkendt montør. VE står for vedvarende energi, og du vælger således en montør, som har dokumenterede kompetencer til at installere et vedvarende energianlæg. De kan hjælpe dig med at sikre, at du får mest muligt ud af varmepumpen, og at styringen af dit anlæg er indstillet korrekt.

Du kan finde en VE-godkendt montør der opererer i dit lokalområde på Spar Energi:

En buffertank eller akkumuleringstank er den beholder, som det varme vand opbevares i. Det er en god idé at vælge en stor tank, der er godt isoleret. På denne måde sikrer du dig, at varmepumpen ikke starter og stopper hele tiden, fordi der ikke er så meget varmt vand i systemet. Du forlænger dermed også levetiden på varmepumpen. Din montør kan hjælpe dig med at vælge den rigtige størrelse og type tank. Hvis tanken er større, kan varmepumpen også styres til at køre på de mest optimale tidspunkter i døgnet.

Det er en god idé at lave en serviceaftale, så din varmepumpe bliver tjekket f.eks. 1 gang om året. Dette sikrer, at driften af din varmepumpe bliver tjekket og justeret, hvis din varmepumpe f.eks. har uhensigtsmæssigt mange start og stop. Derudover er det en god idé selv at være opmærksom på, om der er nogle unormale forhold som f.eks. manglende varme i systemet eller et højere lydniveau fra den udendørs ventilatordel. I sådanne tilfælde kan du kontakte den installatør du har lavet en serviceaftale med.

Du kan få tilskud til at installere en varmepumpe på op til 30.000 kr. fra bygningspuljen, der åbner op for ansøgning om efteråret.

Når du har fået installeret din varmepumpe, skal du huske at få ændret varmeinstallationen i BBR, Bygnings- og Boligregistret:

Du kan kontakte dit elselskab om at få reduceret din elafgift.

Hvis du ikke køber din egen varmepumpe, men i stedet vælger en abonnement-løsning, kan du få tilskud på op til 25.000 kr. til varmepumpen, hvis du samtidigt skrotter dit olie- eller naturgasfyr.

Din varmepumpe-installation skal overholde bygningsreglementet.