Brændeovne

Mere end 3.500 ejendomme i kommunen har en fastbrændselsovn. De fleste fastbrændselsovne er brændeovne eller pejse. Andre eksempler på fastbrændselsovne er brændekedler, fastbrændselsfyr, masseovn, stokerfyr og pillefyr.

På grund af de mange fastbrændselsovne er der i Hvidovre Kommune lavet særlige regler for, hvordan du skal bruge fx en brændeovn.

Luk alle
Åbn alle

Guiden giver 4 gode råd til, hvordan du kan få din brændeovn til at holde op med at ryge og fjerne op til 80% af partiklerne - fx en ny optændingsmetode:

1. Tænd op på en helt ny måde
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig oppe fra og ned som et stearinlys.

2. Brug kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

3. Sørg for rigeligt luft
Skru først ned for luften, når flammerne bliver lysere. Fyr lidt ad gangen og brug ikke for store stykker træ.

4. Gå udenfor og se, at der hverken er for meget røg, eller at det lugter grimt
Røgen skal være næsten usynlig.

Måske synes du ikke, at det er nemt i starten, men jo flere gange du prøver, jo lettere bliver det. Du kan også spørge din skorstensfejer til råds.

Du kan læse mere om guiden på Miljøstyrelsen hjemmeside.

De fleste røggener kan undgås, hvis du bruger din brændeovn med omtanke og med hensyntagen til omgivelserne.

Føler du dig generet af din nabos brændeovn, bør du først indlede en positiv dialog med din nabo om at få nedbragt generne. Lykkes det ikke, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Har du spørgsmål til rensning af skorsten eller brændeovn/pejs kan du evt. kontakte skorstensfejeren. I Hvidovre Kommune er der to skorstensfejere, der servicerer hvert deres distrikt.

Distrikt 1: (Hvidovre, nord for Gl. Køge Landevej)
Lars E. Sørensen
Tlf.: 3675 3911

Distrikt 2 (Avedøre og Hvidovre, syd for Gl. Køge Landevej)
March Appelt Nielsen
Mobil: 2537 7403

Går du med tanker om at anskaffe dig en brændeovn eller pejs, skal du kontakte skorstensfejeren i dit område. Du kan også kontakte kommunen og få svar på dine eventuelle spørgsmål om etablering af brændeovn eller pejs.

Du kan også finde mere information i pjecen "Korrekt fyring" udgivet af Kommunernes Landsforening.

Så har Miljøstyrelsen en skrotningsordning, der gælder for alle brændeovne, der er fra 1990 eller før.

Før du kan søge om tilskud, skal din lokale skorstensfejer udfylde og underskrive en skrotningsattest for din brændeovn. Den skal bl.a. dokumentere, at din brændeovn er gammel nok til at blive skrottet og fortsat er tilsluttet.

Når du skal oprette en ansøgning om tilskud skal du vedhæfte skrotningsattesten. Du kan kun søge én gang pr. ansøger og kun ét tilskud pr. adresse. Derfor er det vigtigt, at det navn, som står angivet på skrotningsattesten er identisk med den som ansøger - også selvom I er ægtefæller. Ellers vil ansøgningen blive afvist i sagsbehandlingen.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilskud på ansøgningsportalen på Miljøstyrelsens hjemmeside.