Spildevandsplan

Spildevandsplan 2017 fungerer som et administrationsværktøj mellem kommunen og forsyningerne HOFOR og BIOFOS.

Den består af en hovedplan, som indeholder rammerne for forsyningernes arbejde med afledning (HOFOR) og rensning (BIOFOS) af spildevand fra Hvidovre Kommune. I hovedplanen er målene for serviceniveau, drift og datahåndtering beskrevet.

Dertil er der et Tillæg 1 til spildevandsplanen, som beskriver status med beskrivelse af kloaksystemet og udledning og plan med beskrivelse af udbygningen af kloaksystemet.