Forsyningsselskab

HOFOR er en forkortelse for "Hovedstadsområdets Forsyningsselskab".

Det er HOFOR, der forsyner Hvidovre med vand og afløb. Hvis du har spørgsmål om drikkevandskvaliteten, så er det HOFOR, du skal kontakte. HOFOR har tlf. nr. 3395 2301. Læs mere om HOFOR på deres hjemmeside (nyt vindue)

Hvis forsyningen af vand svigter, eller hvis du vil anmelde en tilstoppet kloak i vejareal så kan du melde det til HOFORs vagtstation på tlf. 3888 2424. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt og parat til at hjælpe.

Er det derimod regnvandsristene på vejen, der er tilstoppet skal du kontakte Hvidovre Kommune på 3639 3639 eller via "Giv et praj" (nyt vindue).