Ejendomsskat

Luk alle
Åbn alle

Du betaler ejendomsskat (også kaldet grundskyld) til Hvidovre Kommune af den grund, du ejer. 

Vurderingsstyrelsen under SKAT vurderer din ejendom den 1. oktober hvert år. 

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Vurderingsstyrelsen fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for opkrævningen af ejendomsskat.

Ejendomsskatten (også kaldet grundskyld) bliver beregnet af den laveste af to værdier:

Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer

eller

Af den fastsatte grundskatteloftsværdi.

Hvidovre Kommune har fastsat en grundskyldspromille på 29,7 promille for skatteåret 2023. 

På grund af loft over stigningen i den kommunale grundskyld betyder en ny vurdering ikke noget for din skat med det samme.

Sammen med grundskylden opkræves der renovation, skorstensfejning m.m. i 2 rater:

  1. rate skal betales senest den 5. januar 2023.

  2. rate skal betales senest den 5. juli 2023.

Som boligejer har du siden 2018 sandsynligvis fået indefrosset en del af din grundskyld også kaldet ejendomsskat.

Det har haft den betydning, at du ikke har skulle betale for en eventuel stigning i grundskylden fra skatteåret 2018 til nu. 

Stigningen er blevet indefrosset som et lån, der først skal indfries ved salg af ejendommen. 

Fra andet halvår 2021 blev den midlertidige indefrysningsordning gjort frivillig. Du kan derfor beslutte, at indfri lånet, hvis din ejendom har været omfattet af Indefrysningsordningen, dog kun for den andel af ejendommen du selv ejer.

Du kan læse mere om indfrielse under menupunktet 'Indfrielse af lån til betaling af stigning i grundskyld'.

Ja, ejendomsskatten (grundskyld) er en skat, der vedrører grunden, uanset om den er bebygget eller ej.

Til gengæld er det muligt, at der kan være tale om fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat. Her skal du rette din henvendelse til SKAT på telefonnummer 72 22 18 18.

Matrikulære ændringer, såsom udstykninger, ændringer i planforhold m.v., kan efter at blive registreret, have betydning for ejendomsvurderingen. Ændringerne vil af Vurderingsstyrelsen blive vurderet ved den kommende vurdering. 

Vurderingen bliver offentliggjort i forbindelse med din årsopgørelse fra SKAT.

En ændring kommer til beskatning ved den ejendomsskattekørsel, der ligger efter offentliggørelsen af vurderingen.