Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2022

Luk alle
Åbn alle

Mad- og restaffald (obligatorisk for haveboliger)

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning:  1.800 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  1.000 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 3 uge: 752 kr.

Det er obligatorisk for haveboliger at være tilmeldt en mad-/restbeholder. Der er dog valgfrihed i forhold til ugentlig tømning eller tømning hver 14. dag.

Restaffald

 • 110 liter sæk:  1.620 kr.
 • 140 liter beholder:  1.510 kr.
 • 190 liter beholder:  1.700 kr.
 • 240 liter beholder:  1.870 kr.

Restaffaldsbeholdere er et valgfrit tilkøb som supplement til mad-/restbeholderen. Containere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen.

Ordninger med faste gebyrer (pr. boligenhed)

 • Administration:  425 kr.
 • Storskrald:  390 kr.
 • Genbrug:  1.400 kr.
 • Farligt affald:  200 kr.
 • Genbrugsplads:  560 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk):  630 kr.

I alt:  3.605 kr.

Betaling af gebyrer for tofamiliehuse

Tofamiliehuse med tømning af to sække eller beholdere pr. uge betaler det dobbelte af enfamiliehuse. 

Kolonihaver får kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september (dog hentes haveaffald i
haveboligordningen i ugerne 10-49). Ved helårstilmelding betales gebyrer svarende til
husholdningsaffald fra haveboliger.

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning:  940 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  660 kr.

Restaffald

 • 110 liter sæk - sommer:  845 kr.
 • 140 liter beholder – sommer:  800 kr.
 • 190 liter beholder - sommer:  900 kr.
 • 240 liter beholder - sommer:  1.000 kr.
 • 660 liter beholder - sommer:  2.060 kr.


Faste gebyrer pr. kolonihave

 • Administration: 106 kr.
 • Storskrald - i lighed med haveboligordning:  195 kr.
 • Storskrald - i lighed med etageboligordning  175 kr.
 • Genbrug - i lighed med haveboligordning:  700 kr.
 • Genbrug - i lighed med etageboligordning:  355 kr.
 • Farligt affald - i lighed med haveboligordning:  100 kr.
 • Farligt affald - i lighed med etageboligordning:  50 kr.
 • Genbrugsplads:  140 kr.
 • Haveaffald - i lighed med haveboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  315 kr.
 • Haveaffald - i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  60 kr.
 • I alt ved valg af ordninger i lighed med haveboligordning:  1.556 kr.
 • I alt ved valg af ordninger i lighed med etageboligordning:  906 kr.

Restaffald med ugentlig tømning

 • 110 liter sæk:  1.540 kr.
 • 140 liter beholder:  1.510 kr.
 • 190 liter beholder:  1.700 kr.
 • 240 liter beholder:  1.870 kr.
 • 400 liter beholder:  2.950 kr.
 • 600 liter beholder:  3.680 kr.
 • 660 liter beholder:  3.900 kr.
 • 800 liter beholder:  4.350 kr.
 • 6 m³ vipcontainer:  34.800 kr.
 • 8 m³ vipcontainer:  43.400 kr.
 • 10 m³ vipcontainer:  52.100 kr.
 • 12 m³ vipcontainer:  59.300 kr.
 • 16 m³ vipcontainer:  75.600 kr.
 • 1 m3 nedgravet beholder:  14.770 kr.
 • 1,5 m3 nedgravet beholder:  16.280 kr.
 • 2 m3 nedgravet beholder:  17.910 kr.
 • 2,5 m3 nedgravet beholder:   19.610 kr.
 • 3 m3 nedgravet beholder:  21.290 kr.
 • 3,5 m3 nedgravet beholder:  22.720 kr.
 • 4 m3 nedgravet beholder:  24.350 kr.
 • 4,5 m3 nedgravet beholder:  25.990 kr.
 • 5 m3 nedgravet beholder:  28.730 kr.

Restaffald med tømning 2 gange pr. uge

 • 6 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge:  67.800 kr.
 • 8 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge:  82.500 kr.
 • 10 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge:  97.800 kr.
 • 12 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge  110.700 kr.
 • 16 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge  141.200 kr.

Øvrige stativ- og beholderstørrelser afregnes 2 gange gebyret for ugentlig tømning ved tømning 2 gange om ugen og 3 gange gebyret for ugentlig tømning ved tømning 3 gange om ugen

Tømning hver 14. dag

Nedgravede beholdere kan tilmeldes tømning hver 14. dag. Gebyret herfor er halvdelen af gebyret for ugentlig tømning


Afhentning i kælder

 • Tillæg ved ugentlig afhentning sække/containere i kælder 1 gang pr. uge/enhed:  1.563 kr.
 • Tillæg ved ugentlig afhentning sække/containere i kælder 2 gange pr. uge/enhed:  3.125 kr.


Øvrige bestemmelser vedr. restaffald

Ved tilmelding af delvolumener af nedgravede beholdere rundes op til nærmeste hele gebyrfastsatte volumen (eksempel: Ved tilmelding af 3,3 m³ nedgravet beholder betales gebyr for 3,5 m³)


Beholdere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen (dog inkluderer gebyret for ophaler og vipcontainere leje af containeren)


Faste gebyrer pr. bolig

 • Administration:  319 kr.
 • Storskrald:  350 kr.
 • Genbrug:  715 kr.
 • Farligt affald:  100 kr.
 • Genbrugsplads:  420 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk):  115 kr.


I alt  2.019 kr.

Gebyrer for restaffald fra kollegier og lign. er de samme som gebyrerne for tilsvarende enheder
restaffald fra etageboliger.


Faste gebyrer pr. bolig

 • Administration:  106 kr.
 • Storskrald:  175 kr.
 • Genbrug:  358 kr.
 • Farligt affald:  50 kr.
 • Genbrugsplads:  140 kr.
 • Haveaffald – i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk):  60 kr.

I alt  889 kr.

Kommunale virksomheder og institutioner kan være tilmeldt nedenstående kommunale
indsamlingsordninger. Genbrug er obligatorisk.

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder:  1.800 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, gangafstand over 10 m.:  2.320 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag:  1.000 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag, gangafstand over 10 m.:  1.320 kr.

Mindste institutioner med mindre end 3 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug:  910 kr.
 • Storskrald:  390 kr.
 • Haveaffald:  720 kr.

Små institutioner med 3 til 49 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug:  3.700 kr.
 • Storskrald:  4.430 kr. 
 • Haveaffald:  2.120 kr.

Mellem institutioner med 50 til 99 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug:  5.910 kr.
 • Storskrald:  23.610 kr.
 • Haveaffald:  11.320 kr.

Store institutioner med 100 til 199 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug:  14.780 kr.
 • Storskrald:  35.420 kr.
 • Haveaffald:  16.970 kr.

Største institutioner med mindst 200 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug:  23.650 kr.
 • Storskrald:  54.610 kr.
 • Haveaffald:  28.290 kr.

Institutioner omfattet af Vej- og Parkafdelingens gårdmandsfunktion

 • Storskrald:  5.230 kr.

Farligt affald

 • Indsamlingsordning for farligt affald fra skoler og institutioner:  2.430 kr.

Særgebyrer opkræves for ekstra ydelser via særskilt regning.


Ekstra afhentning af restaffald (gælder også 2-kammerbeholder med mad/rest)

Priserne dækker tømning, forbrændingsafgift og administrationsgebyr.

 • 110 liter sæk, pr. sæk:  785 kr.
 • 140-240 liter minicontainer, pr. beholder:  785 kr.
 • 400-800 liter minicontainer, pr. container:  785 kr.
  6-10 m3 vipcontainer, pr. container:  2.594 kr.
 • 12-16 m3 vipcontainer, pr. container:  2.744 kr.
 • 1-5 m³ nedgravet beholder, pr. beholder:  1.625 kr.

Tømning af fejlsorterede containere

 • Sæk eller minicontainer, 110-1.000 liter, pr. container:  1.350 kr.
 • Vipcontainer o.l., 6-16 m³, pr. container:  8.350 kr.
 • Maxicontainere o.l., 12-24 m3, pr. container:  8.350 kr.
 • Elektronikmateriel, bur eller minicontainer, pr. enhed:  2.563 kr.

Udlån af beholdere til arrangementer o.l. (max 1 uges varighed - inkl. 1 tømning)

 • 240 liter restaffald  1.563 kr.
 • 660 liter restaffald  1.563 kr.


Særgebyr for øvrige ekstraordinære ydelser

 • Pr. påbegyndt halve time:  391 kr.


Salg af affaldsbeholdere - restaffald

Standardlevering

 • 140 liter beholder:  1.010 kr.
 • 190 liter beholder:  1.085 kr.
 • 240 liter beholder:  1.145 kr.
 • 660 liter minicontainer:  2.225 kr.

Tillæg til ovenstående priser ved ekspreslevering:  781 kr.

Vejledende tillægsgebyrer for gangafstand udover 5 meter fra skel

Ved tilmelding visiteres de specifikke forhold. 

Hente afstand fra skel

5 -10 meter 10-15 meter 15-20 meter 20-25 meter 25-30 meter
Mad- og restaffald, ugentlig 1.564 kr. 2.737 kr. 4.301 kr. 5.474 kr. 7.038 kr.
Mad- og restaffald, 2. uge 1.000 kr. 1.564 kr. 2.346 kr. 2.737 kr. 3.519 kr.
Mad- og restaffald, 3. uge 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.246 kr.
Genbrug pap 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr.
Genbrug plast og karton 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.346 kr.
Genbrug metal og papir 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr. 1.173 kr.
Genbrug plast og papir 1.000 kr. 1.173 kr. 1.564 kr. 1.955 kr. 2.246 kr.
Genbrug metal og glas 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.173 kr.