Regler, gebyrer og regulativ

Til orientering

Landsskatteretten slog i efteråret 2020 fast, at kommuner og kommunalt ejede forsyningsselskaber ikke skal lægge moms på regningen for afhentning af affald. Skattestyrelsens vejledning om praksisændring er endnu ikke modtaget. 

Så vi afventer i øjeblikket retningslinjer om, hvad afgørelse reelt kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre.

Det forventes, at den nye praksis medfører, at der ikke må opkræves moms på affaldsgebyrer, ligesom Hvidovre Kommune ikke må fratrække moms på udgifter til leverandører på affaldsområdet, fx på affaldsbeholdere. Derfor vil den enkelte borgers momsbesparelse blive reduceret i en eller anden grad, som vi ikke kender.

Indtil vi ved præcis, hvad det kommer til at betyde for grundejerne i Hvidovre Kommune, bliver der fortsat opkrævet moms for afhentning af affald. Det beløb, der evt. bliver opkrævet for meget, vil blive efterreguleret, så du som borger får for meget indbetalt moms tilbage.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte TOE@hvidovre.dk

Luk alle
Åbn alle

Sådan skal din beholder stå

For at vi kan sikre, at skraldemanden kan tømme din affaldsbeholdere, er der nogle regler, du skal overholde.

Vælg den løsning der passer dig bedst, så dit affald bliver hentet.

Du kan vælge at gøre én af flg.:

 1. Du kan køre skraldet ud aftenen før, det bliver hentet - eller på selve dagen inden kl. 6.
 2. Du kan lave en standplads til beholderne ude ved vejen. Så undgår du at skulle køre dem frem og tilbage hver gang. Du kan vælge at have dem stående langs med eller vinkelret ved fortovet.
 3. Du kan også vælge at få hentet dine beholdere inde på din grund ved at betale en merpris. Dette kræver et individuelt tilsyn fra kommunen. Merprisen beregnes ud fra den ekstra medgåede tid til tømning inde på din grund plus et administrationsgebyr. Merprisen vil være mere end 1.000 kr. om året. Læs mere om priserne under 'Affaldsgebyrer for 2022'

Skellet er linjen mellem din grund og fortovet. Beholderne skal altid stå på din grund, ikke på fortovet.

Tilmeld dig vores beskedservice, og få besked, når dine beholdere bliver tømt. Dette kan gøres enten her hjemmeside eller ved at bruge vores app Affaldsportalen, som du finder på Google Play eller i App Store.

Lav din egen skelløsning

Du kan vælge mellem to mulige skelløsninger, hvis du vil have dine beholdere stående fremme i skel:

A. Vinkelret på skel

Her er et par krav, som du skal være opmærksom på:

 1. Beholderne skal stå med ca 10 cm mellemrum. De skal stå med håndtagene udad. De skal have fast og stabilt underlag som fx fliser. Der må ikke være trappetrin eller kanter.
 2. Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred og have en frihøjde på mindst to meter.
 3. Den sidste beholder skal stå max 5 meter inde på din grund (4 beholdere plus evt. hæk). Har du en låge, skal den kunne stå åben af sig selv.

Husk, at din haveaffaldsbeholder altid skal køres ud til skel på tømmedagen

B: Langs din grund

Du kan sætte dine beholdere langs skel på din grund. Skellet er mellem din grund og fortovskanten - og beholderne skal stå på din grund.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Hvidovre Kommune har den 14. marts 2022 godkendt et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Læs regulativ for husholdningsaffald 2022 (pdf) (Nyt vindue)

Alle ejere af ejendomme, der indeholder beboelse, skal betale affaldsgebyrer. Betalingen foregår via ejendomsskattebilletten. På ejendomsskattebilletten kan du se, hvilke ordninger du betaler til. Det er dit ansvar at kontrollere, at oplysningerne på ejendomsskattebilletten er korrekte. Vær især opmærksom på tilmeldingerne, hvis du har overtaget en ejendom.

Følgende gebyrer er obligatoriske:

 • Administration
 • Dagrenovation
 • Genbrug
 • Storskrald
 • Genbrugsplads
 • Farligt affald


Hvis du ønsker det, kan du tilmelde din ejendom til haveaffaldsordningen.

Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2022 (nyt vindue)

Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2023, inklusiv moms (nyt vindue)

Gebyrer for affaldsordninger opkræves via ejendomsskattebilletten to gange årligt, for at dække kommunes udgifter til ordningerne, herunder udgifter til administration, planlægning, håndtering og behandling af affald.

Gebyrerne for husholdningerne er obligatoriske for de fleste af ordningerne, og kun enkelte ordninger er frivillige, eksempelvis haveordningen.

Kommunen skal opkræve gebyrer, der dækker kommunens omkostninger ved de affaldsordninger, som kommunen har etableret for husholdninger. Opkrævningen dækker også kommunens generelle administrationsomkostninger.

De kommunale affaldsgebyrer opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.

 

Hvis du vil vide mere:

Energistyrelsens informationer om gebyrer på affaldsområdet (ny side)