Hvidovre Kommunes gebyrer på renovationsområdet 2021

Luk alle
Åbn alle

Mad- og restaffald (obligatorisk for haveboliger)

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning: 1.800 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag (dog tømning hver uge i ugerne 23-35): 1.000 kr.

Det er obligatorisk for haveboliger at være tilmeldt en mad-/restbeholder. Der er dog valgfrihed i forhold til ugentlig tømning eller tømning hver 14. dag.

Restaffald

 • 110 liter sæk: 1.480 kr.
 • 140 liter beholder: 1.500 kr.
 • 190 liter beholder: 1.680 kr.
 • 240 liter beholder: 1.870 kr.

Restaffaldsbeholdere er et valgfrit tilkøb som supplement til mad-/restbeholderen. Containere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen.

Ordninger med faste gebyrer (pr. boligenhed)

 • Administration: 420 kr.
 • Storskrald: 390 kr.
 • Genbrug: 910 kr.
 • Farligt affald: 50 kr.
 • Genbrugsplads: 560 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk): 720 kr.

Ialt: 3.050 kr.

Ekstra gebyr for gangafstand over 10 meter

 • Restaffald 110 liter sæk, 140-240 liter beholder, pr. sæk/beholder: 520 kr.
 • Genbrug, pap, pr. beholder: 130 kr.
 • Genbrug, plast og papir, pr. beholder: 260 kr.
 • Genbrug, glas og metal, pr. beholder: 100 kr.
 • Mad-/restaffald, 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning, pr. beholder: 520 kr.
 • Mad-/restaffald, 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag, pr. beholder: 320 kr.

Betaling af gebyrer for tofamiliehuse

Tofamiliehuse med tømning af to sække eller beholdere pr. uge betaler det dobbelte af enfamiliehuse. Ved begrænset grundareal betales haveaffald dog som for enfamiliehuse.

Kolonihaver får kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september (dog hentes haveaffald i
haveboligordningen i ugerne 10-49). Ved helårstilmelding betales gebyrer svarende til
husholdningsaffald fra haveboliger.

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder, ugentlig tømning: 940 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag (dog tømning hver uge i ugerne 23-35): 660 kr.

Restaffald

 • 110 liter sæk - sommer: 770 kr.
 • 140 liter beholder – sommer: 780 kr.
 • 190 liter beholder - sommer: 880 kr.
 • 240 liter beholder - sommer: 970 kr.
 • 660 liter beholder - sommer: 2.020 kr.


Faste gebyrer pr. kolonihave

 • Administration: 105 kr.
 • Storskrald - i lighed med haveboligordning: 195 kr.
 • Storskrald - i lighed med etageboligordning 175 kr.
 • Genbrug - i lighed med haveboligordning: 455 kr.
 • Genbrug - i lighed med etageboligordning: 315 kr.
 • Farligt affald - i lighed med haveboligordning: 25 kr.
 • Farligt affald - i lighed med etageboligordning: 40 kr.
 • Genbrugsplads: 140 kr.
 • Haveaffald - i lighed med haveboligordning (ordningen er ikke obligatorisk): 360 kr.
 • Haveaffald - i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk): 65 kr.
 • I alt ved valg af ordninger i lighed med haveboligordning: 1.280 kr.
 • I alt ved valg af ordninger i lighed med etageboligordning: 840 kr.

Ekstra gebyr for gangafstand over 10 meter

 • Restaffald 110 liter sæk, 140-240 liter beholder, pr. sæk/beholder: 270 kr.
 • Genbrug, pap, pr. beholder: 70 kr.
 • Genbrug, plast og papir, pr. beholder: 140 kr.
 • Genbrug, glas og metal, pr. beholder: 50 kr.
 • Mad-/restaffald, 240 liter 2-kammerbeholder, pr. beholder: 270 kr.

Restaffald med ugentlig tømning

 • 110 liter sæk: 1.480 kr.
 • 140 liter beholder: 1.500 kr.
 • 190 liter beholder: 1.680 kr.
 • 240 liter beholder: 1.870 kr.
 • 400 liter beholder: 2.950 kr.
 • 600 liter beholder: 3.670 kr.
 • 660 liter beholder: 3.890 kr.
 • 800 liter beholder: 4.330 kr.
 • 6 m³ vipcontainer: 30.930 kr.
 • 8 m³ vipcontainer: 37.690 kr.
 • 10 m³ vipcontainer: 44.830 kr.
 • 12 m³ vipcontainer: 51.890 kr.
 • 16 m³ vipcontainer: 65.710 kr.
 • 1 m3 nedgravet beholder: 14.550 kr.
 • 1,5 m3 nedgravet beholder: 16.180 kr.
 • 2 m3 nedgravet beholder: 17.800 kr.
 • 2,5 m3 nedgravet beholder: 19.420 kr.
 • 3 m3 nedgravet beholder: 21.050 kr.
 • 3,5 m3 nedgravet beholder: 22.670 kr.
 • 4 m3 nedgravet beholder: 24.290 kr.
 • 4,5 m3 nedgravet beholder: 25.920 kr.
 • 5 m3 nedgravet beholder: 28.730 kr.

Restaffald med tømning 2 gange pr. uge

 • 6 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge: 60.960 kr.
 • 8 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge: 74.330 kr.
 • 10 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge: 88.380 kr.
 • 12 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge 102.350 kr.
 • 16 m³ vipcontainer - tømning 2 gange pr. uge 129.700 kr.

Øvrige stativ- og beholderstørrelser afregnes 2 gange gebyret for ugentlig tømning ved tømning 2 gange
om ugen og 3 gange gebyret for ugentlig tømning ved tømning 3 gange om ugen

Tømning hver 14. dag

Nedgravede beholdere kan tilmeldes tømning hver 14. dag. Gebyret herfor er halvdelen af gebyret for
ugentlig tømning


Afhentning i kælder

 • Tillæg ved ugentlig afhentning af sække og containere i kælder 1 gang pr. uge, pr. enhed: 460 kr.
 • Tillæg ved ugentlig afhentning af sække og containere i kælder 2 gange pr. uge, pr. enhed: 920 kr.


Øvrige bestemmelser vedr. restaffald

Ved tilmelding af delvolumener af nedgravede beholdere rundes op til nærmeste hele gebyrfastsatte
volumen (eksempel: Ved tilmelding af 3,3 m³ nedgravet beholder betales gebyr for 3,5 m³)


Beholdere og stativer til restaffald købes og betales af ejendommen (dog inkluderer gebyret for ophaler og
vipcontainere leje af containeren)


Faste gebyrer pr. bolig

 • Administration: 315 kr.
 • Storskrald: 350 kr.
 • Genbrug: 630 kr.
 • Farligt affald: 80 kr.
 • Genbrugsplads: 420 kr.
 • Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk): 130 kr.


I alt 1.925 kr.

Gebyrer for restaffald fra kollegier og lign. er de samme som gebyrerne for tilsvarende enheder
restaffald fra etageboliger.


Faste gebyrer pr. bolig

 • Administration: 105 kr.
 • Storskrald: 175 kr.
 • Genbrug: 315 kr.
 • Farligt affald: 40 kr.
 • Genbrugsplads: 140 kr.
 • Haveaffald – i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk): 65 kr.

I alt 840 kr.

Kommunale virksomheder og institutioner kan være tilmeldt nedenstående kommunale
indsamlingsordninger. Genbrug er obligatorisk.

Mad- og restaffald

 • 240 liter 2-kammerbeholder: 1.800 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, gangafstand over 10 m.: 2.320 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag: 1.000 kr.
 • 240 liter 2-kammerbeholder, tømning hver 14. dag, gangafstand over 10 m.: 1.320 kr.

Mindste institutioner med mindre end 3 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug: 910 kr.
 • Storskrald: 390 kr.
 • Haveaffald: 720 kr.

Små institutioner med 3 til 49 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug: 430 kr.
 • Haveaffald: 2.120 kr.

Mellem institutioner med 50 til 99 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug: 5.910 kr.
 • Storskrald: 23.610 kr.
 • Haveaffald: 11.320 kr.

Store institutioner med 100 til 199 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug: 14.780 kr.
 • Storskrald: 35.420 kr.
 • Haveaffald: 16.970 kr.

Største institutioner med mindst 200 gange 110 liter restaffald pr. uge

 • Genbrug: 23.650 kr.
 • Storskrald: 54.610 kr.
 • Haveaffald: 28.290 kr.

Institutioner omfattet af Vej- og Parkafdelingens gårdmandsfunktion

 • Storskrald: 5.230 kr.

Farligt affald

 • Indsamlingsordning for farligt affald fra skoler og institutioner: 1.990 kr.

Særgebyrer opkræves for ekstra ydelser via særskilt regning.


Ekstra afhentning af restaffald (gælder også 2-kammerbeholder med mad/rest)

Priserne dækker tømning, forbrændingsafgift og administrationsgebyr.

 • 110 liter sæk, pr. sæk: 190 kr.
 • 140-240 liter minicontainer, pr. beholder: 240 kr.
 • 400-800 liter minicontainer, pr. container: 310 kr.
  6-10 m3 vipcontainer, pr. container: 1.960 kr.
 • 12-16 m3 vipcontainer, pr. container: 2.630 kr.
 • 1-5 m³ nedgravet beholder, pr. beholder: 1.310 kr.

Ekstraordinær afhentning af haveaffald (haveboliger)

 • Beholdere, sække og bundter samme dag, pr. afhentning: 350 kr.

Tømning af fejlsorterede containere

 • Sæk eller minicontainer, 110-1.000 liter, pr. container: 1.210 kr.
 • Vipcontainer o.l., 6-16 m³, pr. container: 7.650 kr.
 • Maxicontainere o.l., 12-24 m3, pr. container: 7.650 kr.
 • Elektronikmateriel, bur eller minicontainer, pr. enhed: 1.100 kr.

Udlån af beholdere til arrangementer o.l. (max 1 uges varighed - inkl. 1 tømning)

 • 240 liter restaffald 660
 • 660 liter restaffald 720


Særgebyr for øvrige ekstraordinære ydelser

 • Pr. påbegyndt halve time: 260 kr.


Salg af affaldsbeholdere - restaffald

Standardlevering

 • 140 liter beholder: 990 kr.
 • 190 liter beholder: 1.060 kr.
 • 240 liter beholder: 1.120 kr.
 • 660 liter minicontainer: 2.180 kr.


Ekspreslevering

 • 140 liter beholder – ekspres: 1.140 kr.
 • 190 liter beholder – ekspres: 1.210 kr.
 • 240 liter beholder – ekspres: 1.280 kr.
 • 660 liter minicontainer - ekspres: 2.340 kr.

Salg affaldsbeholdere - haveaffald

 • 140 liter beholder 970 kr.
 • 240 liter beholder 1.080 kr.