Regler og gebyrer

Luk alle
Åbn alle

For at vi kan sikre, at skraldemanden kan tømme din affaldsbeholdere, er der nogle regler, du skal overholde.

Reglerne fremgår af Regulativ for husholdningsaffald (bilag 1).

Billedet nedenfor illustrerer de mest gængse regler.

OBS nye krav til placering af beholdere fra 2022

Fra 1. januar 2022 skal dine beholdere altid stå i skel kl. 6 på tømmedagen. Du kan vælge selv at køre dine beholdere frem til skel, eller du kan lave din egen skelløsning. Læs mere om de nye krav til placering.

Husholdningernes affaldsordninger er fastlagt af regulativ for husholdningsaffald, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Her kan du læse om de gældende regler for håndtering af husholdningsaffaldet.

Alle ejere af ejendomme, der indeholder beboelse, skal betale affaldsgebyrer. Betalingen foregår via ejendomsskattebilletten. På ejendomsskattebilletten kan du se, hvilke ordninger du betaler til. Det er dit ansvar at kontrollere, at oplysningerne på ejendomsskattebilletten er korrekte. Vær især opmærksom på tilmeldingerne, hvis du har overtaget en ejendom.

Følgende gebyrer er obligatoriske:

  • Administration
  • Dagrenovation
  • Genbrug
  • Storskrald
  • Genbrugsplads
  • Farligt affald


Hvis du ønsker det, kan du tilmelde din ejendom til haveaffaldsordningen.

Gebyrer for affaldsordninger opkræves via ejendomsskattebilletten to gange årligt, for at dække kommunes udgifter til ordningerne, herunder udgifter til administration, planlægning, håndtering og behandling af affald.

Gebyrerne for husholdningerne er obligatoriske for de fleste af ordningerne, og kun enkelte ordninger er frivillige, eksempelvis haveordningen.

Kommunen skal opkræve gebyrer, der dækker kommunens omkostninger ved de affaldsordninger, som kommunen har etableret for husholdninger. Opkrævningen dækker også kommunens generelle administrationsomkostninger.

De kommunale affaldsgebyrer opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen. Gebyrerne har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og afgifter.

 

Hvis du vil vide mere: