Affaldssortering for blinde og svagtseende

Mærkerne er forsynet med let forståelige symboler samt punktskrift/braille, således at blinde og svagsynede let kan skelne de forskellige affaldsbeholdere fra hinanden. Mærkerne kan sættes på de fælles affaldsbeholdere i foreninger, så det er muligt at finde de rette beholdere hver gang, affaldet skal afleveres.

På hvert mærke er der et lille piktogram, tekst med affaldsfraktionen og punktskrift.

Hvis du vil høre mere eller har behov for mærker til beholderne i din forening, så kan du kontakte Hvidovre Kommune på affald@hvidovre.dk eller på 36 39 36 39.