Storskrald fra haveboliger

Luk alle
Åbn alle

Bor du i en havebolig får du hentet storskrald fire gange om året.

Du skal være opmærksom på følgende:

Emballering

 • Løst affald skal være bundtet eller emballeret (fx skal småting ligge i gennemsigtige plastsække, og brædder o.l. skal bundtes)
 • Brug gennemsigtig emballage - fx sække i klar plast
 • Bundter og sække må hver veje højst 11 kg
 • Genstande må højst være 2 meter lange (fx skal lange sofaer være skilt ad eller savet over, så de er max 2 m lange).
 • Gulvtæpper skal være skåret i mindre stykker, så de ikke skaber driftstop i forbrændingsanlægget.


Når du sætter affaldet ud

 • Sæt så vidt muligt affaldet i skel. Sættes affald på fortov eller i rabat må det ikke være til væsentlig gene for færdslen.
 • Affaldet skal på afhentningsdagen sættes frem inden kl. 6.00.
 • Affaldet skal være tilgængeligt for skraldebilen. Undgå fx at sætte affaldet ud for parkerede biler.
 • Affaldet skal være til mindst mulig gene for færdslen på fortov og vej
 • Affaldet indsamles i flere forskellige biler. Selv om der i løbet af dagen stadig står affald på vejen, kan du ikke stille mere ud til afhentning, da bilen, der afhenter den pågældende fraktion, allerede kan have været på din vej.

Storskrald skal sorteres i følgende typer:

 • Stort elektronik: Hårde hvidevarer, fx køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, elkomfurer.
 • Mellemstort elektronik: Store apparater over 50 cm som ikke er hvidevarer, fx lysarmaturer (uden pærer/lysstofrør), musikudstyr, el-værktøj, el-/batterilegetøj, elektrisk fritids- og sportsudstyr.
 • Småt elektronik: Små apparater under 50 cm, fx støvsugere, elværktøj, køkkenmaskiner, mikroovne, ure, musik-/dvd-anlæg, el-/batterilegetøj, telefoner (også smartphones), hårtørrere, børnesko med lys.
 • Skærm-elektronik: Skærme, fx fjernsyn, fladskærme, computerskærme, bærbare computere, tablets.
 • Hård PVC: Fx tagrender*, trapeztagplader* (sammenrullede og bundtede), ventilationsrør*, kabelbakker, kloakrør*, faskiner*, PVC-vinduesrammer*.
 • Metal: Fx cykler, barnevognsstel, gryder, rengjorte konserves/øldåser, metalrør*, radiatorer*.
 • Bildæk: Dæk med eller uden fælge.
 • Fjedermøbler: Fx boksmadrasser, springmadrasser, sofaer/lænestole med fjedre.
 • Brændbart: Fx træmøbler, gulvtæpper (skal være skåret i mindre dele), tekstiler, plast-containere, regnvandstønder, flamingo, tagpap*.
 • Porcelæn og keramik: Fx toiletter*, håndvaske*, porcelæn, keramik.
 • Trykimprægneret træ*
 • Gipsplader*: Brudte plader skal være emballeret i klar plast.
 • Mineraluld*: Isoleringsmateriale af stenuld*/glasuld*; skal være emballeret i klar plast.
 • Kreosotbehandlet træ*: Fx jernbanesveller*.
 • Blød PVC: Fx voksdug, haveslanger, badedyr, badebassiner, vinylgulve*, PVC-gummistøvler, PVC-regntøj.
 • Trærødder og stammer: Rødder og stubbe uden jord (diameter 10 cm til 2 meter) og træstammer (diameter mindst 10 cm og længde højst 2 meter)


Affald markeret med * er bygningsaffald og medtages kun i et omfang af 1/2 kubikmeter pr. ejendom pr. år. 

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • Motorer, plæneklipper og lignende skal være tømt for brændstof og olie.
 • Havegrill skal være tømt for kul og aske.
 • Skruer og søm, der stikker ud af møbler og trykimprægneret træ, skal være trukket ud eller skruet/banket helt ind, så skraldemanden ikke river sig på dem.

I storskraldsordningen tager vi ikke følgende affald med:

 • Farligt affald, maling og batterier
 • Asbest og eternit
 • Lysstofrør og elsparepærer
 • Papir, glas, pap, småt plast
 • Muraffald, beton, fliser, kakler, ler, sten, naturstensmaterialer, jord.
 • Vinduesglas og øvrigt planglas (hverken i skår eller hele glas i rammer som fx døre med glas)
 • Letfordærveligt affald
 • Affald over 2 meter
 • Løst affald der ikke er emballeret i gennemsigtige sække
 • Sække og bundter der vejer mere end 11 kg

I 2021 afhentes trærødder, stammer og stød d. 26/3, 17/6, 17/9 og 12/11.

Du kan få afhentet:

 • Rod/stød fra større træer. Roden skal være uden jord og med en diameter mellem 10 cm og 2 meter.
 • Træstammer med en længde på højst 2 meter og en diameter på mindst 10 cm.

Trærødder, stammer og stød afhentes kun efter foregående bestilling:

 • Afhentning af trærødder/stammer/stød fredag d. 26/3 skal være bestilt senest onsdag d. 24/3.
 • Afhentning af trærødder/stammer/stød torsdag d. 17/6 skal være bestilt senest tirsdag d. 15/6.
 • Afhentning af trærødder/stammer/stød fredag d. 17/9 skal være bestilt senest onsdag d. 15/9.
 • Afhentning af trærødder/stammer/stød fredag d. 12/11 skal være bestilt senest onsdag d. 10/11.

 

Kommunale småbørnsinstitutioner kan tilmelde sig storskraldsordningen for haveboliger. Øvrige kommunale institutioner kan i stedet tilmelde sig storskraldsordningen for etageboliger.