Storskrald fra etageejendomme og kommunale institutioner

Luk alle
Åbn alle

Etageejendomme kan få afhentet storskrald efter forudgående bestilling hos Affald og Genbrug. Det er ejendommens ejendomsfunktionær eller affaldsansvarlige, der skal bestille afhentningen.

Der kan for enkelte fraktioner indgås aftale om fast afhentning.

Afhentning af storskrald fra etageejendomme kan foregå på følgende måder:

Afhentning af storskrald, som er sat frem til afhentning. Her skal du huske at:

 • Løst affald skal være bundtet eller emballeret.
 • Bruge gennemsigtig emballage - fx sække i klar plast.
 • Bundter eller sække højst må veje 11 kg hver.
 • Genstande højst må være 2 meter lange (fx skal lange sofaer være skilt ad eller savet over, så de er max 2 m lange).
 • Gulvtæpper skal være skåret i mindre stykker, så de ikke skaber driftstop i forbrændingsanlægget.
 • Affaldet skal være tilgængeligt for skraldebilen. Undgå fx at sætte affaldet ud for parkerede biler.
 • Affaldet skal være til mindst mulig gene for færdslen på fortov og vej.
 • Affaldet indsamles af flere forskellige biler. Selv om der i løbet af afhentningsdagen stadig står affald på vejen, kan du ikke stille mere ud til afhentning, da bilen, der afhenter den pågældende fraktion, allerede kan have været forbi.

Tømning af permanent opstillet materiel, fx:

 • Minicontainere på fx 660 l til bl.a. metal og forbrændingsegnet affald (skal tilmeldes tømning hos Affald og Genbrug)
 • Ophalercontainer på 12-24 m3 til flere fraktioner (anskaffes for egen regning og skal tilmeldes tømning hos Affald og Genbrug)
 • Vipcontainere på 2-16 m3 til forbrændingsegnet affald (kan vederlagsfrit stilles til rådighed efter aftale med Affald og Genbrug)
 • Trådbure til elektronikaffald (kan vederlagsfrit stilles til rådighed efter aftale med Affald og Genbrug)

Tømning af midlertidigt opstillet materiel, fx:

 • Mini-, vip- og ophalercontainer i forskellige størrelser, som ejendommen vederlagsfrit kan få stillet til rådighed over to dage eller over en weekend.


Affald og Genbrug kan være behjælpelig med vejledning i forbindelse med indretning af affaldsgårde.

Spørg din ejendomsfunktionær, hvis du er i tvivl om, hvordan din ejendom har organiseret afhentning af storskrald.

Storskrald skal sorteres i følgende typer:

 • Stort elektronik: Hårde hvidevarer, fx køleskabe, vaskemaskiner, tørretumblere, elkomfurer.
 • Mellemstort elektronik: Store apparater over 50 cm som ikke er hvidevarer, fx lysarmaturer (uden pærer/lysstofrør), musikudstyr, el-værktøj, el-/batterilegetøj, elektrisk fritids- og sportsudstyr.
 • Småt elektronik: Små apparater under 50 cm, fx støvsugere, elværktøj, køkkenmaskiner, mikroovne, ure, musik-/dvd-anlæg, el-/batterilegetøj, telefoner (også smartphones), hårtørrere, børnesko med lys.
 • Skærm-elektronik: Skærme, fx fjernsyn, fladskærme, computerskærme, bærbare computere, tablets.
 • Hård PVC: Fx tagrender*, trapeztagplader* (sammenrullede og bundtede), ventilationsrør*, kabelbakker, kloakrør*, faskiner*, PVC-vinduesrammer*.
 • Metal: Fx cykler, barnevognsstel, gryder, rengjorte konserves/øldåser, metalrør*, radiatorer*.
 • Bildæk: Dæk med eller uden fælge.
 • Fjedermøbler: Fx boksmadrasser, springmadrasser, sofaer/lænestole med fjedre.
 • Brændbart: Fx træmøbler, gulvtæpper (skal være skåret i mindre dele), tekstiler, plast-containere, regnvandstønder, flamingo, tagpap*.
 • Porcelæn og keramik: Fx toiletter*, håndvaske*, porcelæn, keramik.
 • Trykimprægneret træ*
 • Gipsplader*: Brudte plader skal være emballeret i klar plast.
 • Mineraluld*: Isoleringsmateriale af stenuld*/glasuld*; skal være emballeret i klar plast.
 • Kreosotbehandlet træ*: Fx jernbanesveller*.
 • Blød PVC: Fx voksdug, haveslanger, badedyr, badebassiner, vinylgulve*, PVC-gummistøvler, PVC-regntøj.
 • Trærødder og stammer: Rødder og stubbe uden jord (diameter 10 cm til 2 meter) og træstammer (diameter mindst 10 cm og længde højst 2 meter)


Affald markeret med * er bygningsaffald og medtages kun i begrænset mængde.

Vær i øvrigt opmærksom på:

 • Motorer, plæneklipper og lignende skal være tømt for brændstof og olie.
 • Havegrill skal være tømt for kul og aske.
 • Skruer og søm, der stikker ud af møbler og trykimprægneret træ, skal være trukket ud eller skruet/banket helt ind, så skraldemanden ikke river sig på dem.

I storskraldsordningen tager vi ikke følgende affald med:

 • Farligt affald, maling og batterier
 • Asbest og eternit
 • Lysstofrør og elsparepærer
 • Papir, glas, pap, småt plast
 • Muraffald, beton, fliser, kakler, ler, sten, naturstensmaterialer, jord.
 • Vinduesglas og øvrigt planglas (hverken i skår eller hele glas i rammer som fx døre med glas)
 • Letfordærveligt affald
 • Affald over 2 meter
 • Løst affald der ikke er emballeret i gennemsigtige sække
 • Sække og bundter der vejer mere end 11 kg

Kommunale institutioner kan tilmelde sig storskraldsordningen for etageejendomme. Kommunale småbørnsinstitutioner kan i stedet tilmelde sig storskraldsordningen for haveboliger.