Nyt om affaldsordningen for villaer

Luk alle
Åbn alle

For at gøre plads til indsamling af mad- og drikkekartoner vil der medio maj komme nogle ændringer i dine affaldsbeholdere. Du får ikke flere beholdere, men dit affald skal fordeles lidt anderledes i de beholdere, du allerede har. Vi ændrer samtidig på tømmefrekvensen.

Din metal/glas beholder vil blive til metal/papir og din plast/papir beholder vil blive til plast og mad- og drikkekarton. 

Skillevæg og nye klistermærker

I Hvidovre har vi valgt at lade skillevæggen/midtervæggen blive siddende i beholderen til plast og mad- og drikkekartoner. Det gør vi af den årsag at skillevæggen er sat fast med skruer der er meget svære at få ud. 

Derfor har Hvidovre Kommune valgt at lade skillevæggen side, da det ville blive en alt for dyr omkostning hvis alle borgere skulle have nye beholdere til plast og mad- og drikkekartoner. Det er muligt at vi på et senere tidspunkt fjerner skillevæggen - i så fald vil I blive notificeret om dette.

Det er derfor helt ok at sortere både plast og kartoner i begge rum som man har lyst. Man kan også vælge at sortere plast i det ene rum og kartoner i det andet. Det må man helt selv om. Men når de to fraktioner hentes, bliver det blandet i et rum i skraldebilen. Efterfølgende vil fraktionerne bliver sorteret på et anlæg.

Stil beholderne klar til skraldemanden

OBS: Fra medio maj skal du sørge for at din metal/glas og plast/papir beholder er tilgængelig, så skraldemanden har mulighed for at tømme og sætte nye klistermærker på, også på en dag der ikke er din sædvanlige tømmedag.

Vi stræber på at sende en sms ud til alle dagen inden ombytningen sker.

Stil derfor de 2 beholdere ud så de nemt kan ses af skraldemanden. De behøver ikke at stå ude ved skel, men bare så de er synlige for skraldemanden - dette er kun så længe vi er i gang med at ombytte beholderne. Herefter gælder de sædvanlige skel-regler.

For dine resterende beholdere er der ingen ændringer i tømmedage samt de almindelige skel-regler gælder. 

Ændring af tømmedage

Fra medio maj til medio juli vil tømmedagene for de to beholdere (metal/glas og plast/papir) derfor heller ikke følge den normale tømmekalender, da vores skraldemænd i den periode vil være i gang med at tømme beholderne samtidig med at de sætter nye klistermærker på.

Tømmedage for pap og mad/rest beholdere vil køre som normalt i den periode.

Hvordan sortere jeg mad- og drikkekartoner korrekt?

Mad- og drikkekartoner skal sorteres i samme beholder som den nuværende beholder til plast. Indholdet i beholderen vil bliver sorteret i forskellige typer plast samt mad- og drikkekartoner på et sorteringsanlæg. Plasten omsmeltes til nye produkter og fibrene i kartonerne kan også genanvendes i nye produkter. Det som ikke kan genanvendes i nye produkter, bliver til strøm og fjernvarme. Det er desværre ikke alle typer emballage af plast, som er lavet til at blive brugt igen.

Hvorfor skal kartoner fra mad og drikke sorteres som plast og ikke pap?

Hvis mad- og drikkekartoner kommer i det almindelige pap, vil de ødelægge kvaliteten af det sorterede pap, da kartonerne ofte er våde eller har madrester på. Derfor samler vi mad- og drikkekartoner ind med plasten i stedet. Plasten tager nemlig ikke skade af fugt, hvorimod det gør pap.

Vi har i Hvidovre Kommune stillet 80 glaskuber op, og der vil i løbet af året blive stillet flere op når der findes egnede lokationer. Heri kan du aflevere dit glas.

Når vi ikke længere henter glasset hos dig, så er det, fordi vi ikke ønsker, at vores skraldemænd skal have risiko for at indånde det glasstøv, der efterlades i luften, når glas-beholderen tømmes og glasset knuses. Derudover har vi jævnligt modtaget klager over spildt glasstøv på vejene, og her bliver vi nødt til at sende fejemaskiner ud for at fjerne glasstøvet. Vi vil rigtig gerne passe godt på vores skraldemænd.

Den anden årsag er, at når glasset afleveres i kuber, så bliver kvaliteten af det glas vi indsamler bedre. Det gør det, fordi glaskuberne tømmes med en anden type skraldebil end glasbeholderen, så flere flasker og glas forbliver hele og kan genbruges, som de er.

Bykort over glaskuber i Hvidovre Kommune kan findes på Hvidovre.dk under ’Affald og genbrug ’ > ’Affaldsordninger’ > ’Genbrug’ > ’Bykort med glaskuber’.

Papbeholderen har indtil december 2021 været frivillig. Men fra 2022 er papordningen blevet obligatorisk. Det betyder, at alle husstande skal have en papbeholder. Alle villaboliger skulle gerne nu have modtaget en papbeholder.

Det koster ikke ekstra at have en papbeholder. Vi tømmer den hver 4. uge.

Du må gerne komme batterier og lyskilder i den røde boks sammen med dit farlige affald. Disse må ikke lægges løst ned i boksen, men skal lægges i hver sin klare pose. Der skal bindes knude på posen, og låg på flasker, dunke, bøtter med videre skal skrues fast, inden du stiller dem i kassen.

Tomme beholdere og dunke fra milde rengørings- og vaskemidler skal ikke i den røde boks, men i beholderen til plast. Husk at låget på den røde boks skal kunne lukkes.

Når den er fuld, stiller du den ud samtidig med storskrald, og så tager skraldemanden den med og stiller en ny rød boks til dig. Vent med at stille boksen ud til tømning, til den er halv- eller helt fuld.

Vi er begyndt at hente tekstilaffald, så du kan sætte dit tekstilaffald ud næste gang, du får hentet storskrald.

Tekstilaffald er fx gamle lagner, håndklæder og tøj, som ikke egner sig til at blive direkte genbrugt.

Brugt tøj, der er i en stand, så det kan bruges, skal ikke afleveres som tekstilaffald, men kan sælges, gives væk eller afleveres til genbrug.

Tekstilaffald skal pakkes i klare sække og stilles ud til skel sammen med storskrald. 

Husk at binde knude på posen, så tøjet ikke bliver vådt, da det desværre ikke kan bruges i vådt tilstand.

Fra sommeren 2022 er der ikke længere noget der hedder sommertømning. 

Som udgangspunkt får man tømt beholderen hver 14. dag. Du har mulighed for at ændre din tømmefrekvens til ugetømning eller en tømning hver 3. uge. En ugetømning koster 800 kr mere om året i forhold til 14. dages tømning. Læs om gebyrer under 'Regler og gebyrer'.

Vi gør opmærksom på at der er en bindingsperiode på min. 6 måneder.

Dine beholdere skal stå i skel, når de skal tømmes. Du kan enten køre dem frem til skel på tømmedagen inden kl. 6.00 eller lave en plads i selve skellet. Hvis du forsat vil have dine beholdere tømt inde på din grund, kan du efter et individuelt tilsyn fra kommunen betale en årlig merpris. Læs mere om standpladser og adgangsveje under Regler og gebyrer.