Haveaffald fra etageejendomme og kommunale institutioner

Luk alle
Åbn alle

Etageboliger og kommunale institutioner kan tilmelde sig haveaffaldsordningen for etageboliger. Ordningen er frivillig.

Indsamlingsordningen for haveaffald er frivillig. Til- og afmelding kan ske til Vej- og Parkafdelingen senest 1. november henholdsvis 1. maj med virkning fra 1. januar henholdsvis 1. juli. Se kontaktoplysningerne nederst på siden.

Hvis du ikke ønsker at ændre i din nuværende tilmelding, skal du ikke foretage dig noget.

Etageboliger og kommunale institutioner, der er tilmeldt haveaffaldsordningen, kan få afhentet haveaffald efter forudgående bestilling hos Affald og Genbrug.

Afhentning af haveaffald fra etageejendomme foregår på følgende måder:

 • Afhentning af løst haveaffald og papirsække fra bunke/grengård af en lastbil med grab. Det er vigtigt, at haveaffaldet er tilgængeligt for en lastbil med grab, og at belægningen er grabbefast.
 • Tømning af permanent opstillet ophalercontainer på 12-24 m3. Containeren anskaffes for ejendommens regning.
 • Tømning af midlertidigt opstillet ophalercontainer på 12-16 m3, som ejendommen vederlagsfrit kan få stillet til rådighed over to dage eller over en weekend.


Haveaffald afhentes kun efter forudgående bestilling hos Affald og Genbrug.

Affald og Genbrug kan desuden være behjælpelig med vejledning i forbindelse med indretning af affalds- og grengårde.

I 2021 kan du efter bestilling få flishugget grene/stammer d. 22. februar, d. 3. maj, d. 20. september og d. 19. november. Hvis der kommer mange bestillinger, vil de efterfølgende dage også blive taget i brug efter behov.

De grene og stammer, du vil have flishugget, skal ligge ude foran din ejendoms skel. Grene og stammer, som ligger inde på din ejendom, vil ikke blive flishugget.

Sørg også for, at der ikke holder parkerede biler i vejen.

Vi lægger den færdige træflis på fortovet. Du skal flytte træflisen ind på din ejendom samme dag.


Vi flishugger:

 • Stammer og grene mellem 3-15 cm i diameter og 1-3 meter lange.
 • Stammer og grene uden store sidegrene og uden rødder

Vi flishugger IKKE:

 • Grene fra nåletræer
 • Buske og mindre grene
 • Rådne og indtørrede/smuldrende grene
 • Sammenfiltrede grene

Du skal forudbestille flishugning hos Vej- og Parkafdelingen:

 • Flishugning mandag d. 22/2 skal være bestilt senest torsdag d. 18/2.
 • Flishugning mandag d. 3/5 skal være bestilt senest onsdag d. 28/4.
 • Flishugning mandag d. 20/9 skal være bestilt senest torsdag d. 16/9.
 • Flishugning fredag d. 19/11 skal være bestilt senest onsdag d. 17/11.


For at udnytte ressourcerne bedst muligt, bliver ruterne løbende fyldt op, som bestillingerne kommer ind, så du kan kun vælge den/de datoer, der er tilgængelige på bestillingssiden i selvbetjeningsløsningen, når du foretager din bestilling. På den tilmeldte dato vil der blive flishugget på din adresse mellem kl. 7.00 og kl. 15.30.

Du kan efter forudbestilling få afhentet trærødder, stammer og stød. Trærødder, stammer og stød hører ikke under haveaffaldsordningen men hører under storskraldsordningen. Læs mere om afhentning af trærødder, stammer og stød under storskraldsordningen:

Du kan låne en kompostbeholder til hjemmekompostering af det grønne køkken- og haveaffald. Kompostbeholderen er 92 cm høj, og diameter det bredeste sted er 80 cm. Beholderens volumen er 310 L.

Kontakt Vej- og Parkafdelingen, hvis du ønsker at bestille en kompostbeholder. Se kontaktoplysningerne nederst på siden. Der er op til 5 ugers leveringstid.

På genbrugspladserne kan du én gang årligt afhente kompostorm til din kompostbeholder.