Haveaffald

Haveaffald er grene, hækafklip, blade, græsafklip, planter og ukrudt uden jord. Haveaffaldet bliver komposteret og må derfor ikke indeholde andre former for affald. Du kan få afhentet haveaffald på din adresse, hvis din ejendom er tilmeldt ordningen.