Genbrug fra haveboliger

Luk alle
Åbn alle

Hver havebolig har 2 stk. to-rumsbeholdere til rådighed, som skal benyttes til kildesortering af papir, plast, metal og glas.

Herudover er det muligt at bestille en beholder til pap. På de dage, hvor der afhentes pap fra din adresse, kan du sætte løst pap frem til skel (fx stor papkasser). Løst pap skal bundtes eller slås sammen i en papkasse.

Du skal sortere affaldet i beholderne til plast, papir, glas, metal og pap. Affald der sættes ved siden af beholderne tages ikke med. Du kan dog få hentet pap, der er bundtet eller slået sammen i en papkasse, og står i skel på paptømmedagen. Herudover kan du lægge en klar plastpose med batterier på låget af beholderen til plast og papir - så bliver den taget med ved tømning.

 

Beholderne tømmes med forskelligt interval:

  • Plast- og papirbeholderen tømmes hver 3. uge.
  • Glas- og metalbeholderen tømmes hver 8. uge.
  • Papbeholderen tømmes hver 8. uge. Der medtages også løst pap, der er sat frem til skel (løst pap skal bundtes eller slås sammen i en papkasse).


Du kan se tømmedagene på din adresse via "Affaldskalender og affaldsordninger på min adresse" øverst på siden.

Ordningen gælder haveboliger i Hvidovre - dvs. villaer og rækkehuse.

Beholderne har som standard et volumen er på 240 liter og har følgende størrelse:

  • højde: Ca. 127 cm
  • bredde: Ca. 65 cm
  • dybde: Ca. 73 cm

Der er nogle krav, som placeringen af beholderne skal overholde.

Beholderne må fx stå maksimalt 10 meter fra dit skel til vejen, hvor skraldebilen holder. Belægningen skal være kørefast, fx belagt med fliser eller asfalt. Skærver, perlesten, grus og græs er ikke kørefast. Desuden skal adgangsvejen være uden trin. Hvis du ikke kan opfylde kravene, har du mulighed for at køre beholderne frem til skel på tømmedagen.

Husk også, at beholderne skal stå mindst 50 cm fra dagrenovationsstativet, så stativets sider kan åbnes helt.

Løst pap skal sættes frem til skel på afhentningsdagen. Løst pap skal bundtes eller slås sammen i en papkasse.

OBS nye krav til placering af beholdere fra 2022

Fra 1. januar 2022 skal dine beholdere altid stå i skel kl. 6 på tømmedagen. Du kan vælge selv at køre dine beholdere frem til skel, eller du kan lave din egen skelløsning. Læs mere om de nye krav til placering.

Du kan sagtens lave en aftale med din nabo om, at I deler beholdere. Du skal blot være opmærksom på, at dine beholdere er mærket med din adresse. Hvis du afleverer en beholder til din nabo skal mærkningen derfor ændres, så adresse og beholder passer sammen.

Der er desuden mulighed for at få større beholdere, hvis I er flere der går sammen om en fælles beholder.

Du kan kontakte Vej- og Parkafdelingen telefonisk eller sende en mail til affald@hvidovre.dk.

Hvis du ønsker at få beholdere til plast, papir, glas eller metal, skal du kontakte Vej- og Parkafdelingen telefonisk eller sende en mail til affald@hvidovre.dk.

Hvis du ønsker at få en beholder til pap, kan du bestille den under "Find det hurtigt" ovenfor.

Det koster ikke noget at få beholdere til genbrug leveret.

Hvis dine beholdere står end 10 meters gangafstand fra skel mod vejen, hvor skraldebilen holder, kan du gøre én af følgende ting:

  • Sætte dine beholdere frem til tømning på tømmedagen.
  • Lave en ny standplads til beholderne, så de permanent står indenfor 10 meters gangafstand.
  • Tilmelde dig ekstra gangafstand hos Vej- og Parkafdelingen på affald@hvidovre.dk. Du skal være opmærksom på, at adgangsforholdene er i orden, herunder fx at underlaget er af fliser/asfalt eller lignende.

OBS nye krav til placering af beholdere fra 2022

Fra 1. januar 2022 skal dine beholdere altid stå i skel kl. 6 på tømmedagen. Du kan vælge selv at køre dine beholdere frem til skel, eller du kan lave din egen skelløsning. Læs mere om de nye krav til placering.

Du kan tilmelde dig vores besked-service, så du får en SMS eller e-mail inden du får tømt dine genbrugsbeholdere.

Besked-servicen er gratis, og du kan når som helst afmelde dig igen eller ændre din tilmelding.

Tøm emballagen!

Emballager af glas, metal og plast skal tømmes for indhold så de er drypfri og evt. skylles let i koldt vand, inden den smides i affaldsbeholderen.