Genbrug fra etageejendomme og kommunale institutioner

Luk alle
Åbn alle

Alle husstande har pligt til at frasortere plast, papir, glas, metal og pap til genbrug. Det er lettest at komme af med sit sorterede affald, hvis man på sin ejendom har containere til hver affaldstype. Alle etageejendomme med beboelse betaler til genbrugsordningen og har derfor mulighed for, uden ekstra betaling, at få opstillet containere til genbrug. Ordningen omfatter også større samlede bebyggelser, kommunale institutioner, kolonihaver m.v.

Etageejendomme kan få indsamlet papir, glas, pap, metal og plast. Hvis man ikke har containere til disse affaldstyper, skal beboerne i stedet køre på Genbrugspladsen med disse affaldstyper.

Der er mange forskellige containertyper at vælge imellem i genbrugsordningen. Lige fra små 2-hjulede beholdere på 240 liter til store underjordiske beholderløsninger.

Boligselskaber som ønsker at etablere underjordiske affaldsbeholdere til genbrug af papir, glas, pap, plast og metal, kan søge om tilskud fra kommunen. Kommunen kan yde et engangsbeløb på max 23.500 kr. ex moms pr. beholder. Tilskuddet ydes kun til selve beholderkøbet. Boligselskabet skal selv afholde udgifter til etablering, fx opgravning, jordbortskaffelse, belægning og løbende vedligehold. Boligselskaber skal søge om byggetilladelse via Plan- og Miljøafdelingen. Selve beholdertypen og placeringen skal godkendes af Vej og Parks afdeling for Affald & Genbrug, for at sikre, at renovatøren kan tømme dem.

Du kan kontakte Affald og Genbrug for at høre mere om de muligheder, der kan være for netop din ejendom.

For at vi kan genanvende mest muligt af affaldet, er det vigtigt, at affaldet bliver sorteret rigtigt.

HUSK!

Du kan også aflevere papir, glas, pap, metal og plast til genanvendelse på genbrugspladsen. Vær dog opmærksom på, at du på genbrugspladsen skal aflevere hård plast (dunke, bøtter m.v.) og blød plast (poser, folier m.v.) i separate containere.