Mad- og restaffald fra villa/rækkehus

Luk alle
Åbn alle

Madaffald er fx rester fra grøntsager, frugt, kød, fisk, fjerkræ, kylling- og kødben, æggeskaller, brød, ris, gryn, pasta, ost, fedt, middagsrester, kaffegrums, kaffefiltre, tefiltre, køkkenrulle samt afskårne blomster og blade fra indendørs planter. Affaldet skal være emballeret i de grønne madaffaldsposer, som fås gennem madaffaldsordningen. Nedfaldsfrugt må også komme med til madaffald og skal også være emballeret i de grønne madaffaldsposer.

Læs mere om sortering under 'Sådan sortere du korrekt'.

Restaffald er det daglige affald, der er tilbage, når husstanden har frasorteret madaffald, plast, papir, glas, metal, pap og batterier mv. Restaffald er fx juicekartoner, mælkekartoner, pizzabakker, chipsposer, korkpropper, støvsugerposer, tyggegummi, blisterpakninger, tandtråd, vatpinde, bleer, hygiejnebind, aske, cigaretskod, dyrestrøelse, kattegrus, hundehømhøm, døde mus/fugle o.l.

Brugt fyrværkeri skal også i restaffald.

Læs mere om sortering under 'Sådan sortere du korrekt'.

Beholderen tømmes som udgangspunkt hver anden uge. Har man behov for ugetømning, skal man aktivt tilmelde sig dette ved at kontakte Affald og Genbrug. 

Du kan se tømmedage i din affaldskalender

Du kan tilmelde dig besked-service, så du får en SMS eller e-mail dagen inden tømning. 

Du kan også bruge vores gratis-app Affaldsportal, som du kan læse mere om under App og beskedservice.

Hvis beholderen ikke er blevet tømt som planlagt, skal du bruge selvbetjeningen "Giv besked om problemer med afhentning af affald".

Til at sortere madaffaldet fra restaffaldet udleverer Hvidovre Kommune grønne bioposer. Når du er ved at løbe tør for madaffaldsposer, binder du en pose på håndtaget af beholderen til restaffald og madaffald, så lægger skraldemanden nye poser oven på beholderen efter næste tømning.

Bor du til leje, hvor der er fællesbeholdere, skal du kontakte din vicevært.

I Hvidovre Kommune har vi fra 2022 brugt bioposer lavet af majs. De grønne poser er bionedbrydelige og komposterbare. Derfor har de en begrænset holdbarhed afhængigt af, hvordan de opbevares. 

Poserne er lavet af bionedbrydeligt materiale for at mindske påvirkningen fra små stykker plast på markerne.

Sådan bruger du poserne bedst:

 • Skift bioposen minimum hver anden dag
 • Overfyld aldrig bioposen
 • Slå en knude på den, inden bioposen lægges i affaldsbeholderen
 • Læg et stykke køkkenrulle i bunden af posen for at suge væske
 • Brug 2 poser ad gangen, hvis posen går i stykker

Derudover er det en rigtig god idé at lade fugtigt affald dryppe af, inden det kommer i bioposen. Så mindskes risikoen for, at bioposen lækker.

Nej. Tomme spritflasker skal sorteres som farligt affald, enten i den røde miljøboks eller de kan afleveres på genbrugspladsen. De må hverken smides i restbeholderen eller i beholderen til plastik.

Håndsprit er lavet af alkohol med en høj alkoholprocent og derfor er den brandfarligt. Hvis man skyller emballagen, kan emballagen stadig være brandfarlig pga. små rester der bliver siddende, og derudover, forurener man miljøet ved at hælde brandfarlig væske i afløbet.

Der er en række ting, du kan gøre, for at minimere lugtgener fra madaffald

 • Lad dit madaffald dryppe af, før du smider det ud. Hæld ikke yoghurt, sovs eller andet vådt affald i i den grønne pose. Knug fx vand ud af kartoffelskræller.
 • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i to poser (fx fisk og kød)
 • Brug en indendørs beholder med huller i siderne, så der kommer luft til posen med madaffald - du kan fx bruge den udleverede lille grønne køkkenspand.
 • Brug eventuelt to af de grønne poser i stedet for én i varme perioder.
 • Skift posen minimum hver 2. dag
 • Undgå at overfylde posen og luk den med en knude
 • Læg posen forsigtigt i din 2-kammerbeholder, så der ikke går hul på den
 • Stil så vidt muligt din 2-kammerbeholder i skyggen
 • Hold altid låget på din indendørs køkkenspand og din 2-kammerbeholder lukket
 • Vask din indendørs køkkenspand og eventuelt 2-kammerbeholderen med vand og sæbe efter behov

Hvis du har brug for ekstra afhentning af restaffald eller mad- og restaffald, kan du bestille afhentning af sække og tømning af beholdere. Brug de blå vinduer foroven til at bestille ekstra tømning.

Sækkene skal være stærke nok til, at de kan bæres med indhold; Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Luk sækkene med strips e.l. og stil dem ved siden af stativ/beholder.

Villaer og rækkehuse kan uden beregning få hentet en ekstra sæk med restaffald to gange årligt. Den ekstra sæk skal du selv købe. Sækken skal være stærk nok til, at den kan bæres med indhold; Læg eventuelt to sække ind i hinanden. Luk sækken med strips e.l. og stil den ved siden af beholderen til mad-og restaffald.

Du skal bestille afhentning af festsækken senest fredag, så henter vi den onsdag.  Den skal stilles ud til skel fra kl. 6.00 om morgen

Bestil afhentning af festsæk

Du kan låne en kompostbeholder til hjemmekompostering af det organiske køkkenaffald.

Du kan læse mere om lån af kompostbeholder under haveaffaldsordningen.

Haveaffaldsordningen for villa/rækkehus (nyt vindue)

Som udgangspunkt får man tømt mad/rest beholderen hver 14. dag. Du har mulighed for at ændre din tømmefrekvens til ugetømning eller en tømning hver 3. uge.

Vi gør opmærksom på at der er en bindingsperiode på min. 6 måneder.

Hvis du har mere restaffald end der kan være i beholderen til mad- og restaffald kan du, når du er tilmeldt ugentlig tømning af mad og restaffald, tilmelde dig supplerende afhentning af restaffald.

Ønsker du at ændre din tilmelding skal du udfylde formularen du finder ved at klikke på linket her:

Mad- og restaffald fra villa/rækkehus: Ændre tilmelding (tømningsfrekvens) og ekstra beholdere (nyt vindue)

Hvis du meddeler din ændring inden d. 15. i en måned, kan vi ændre din tilmelding pr. d. 1. i den følgende måned.

Meddeler du en ændring inden 1. maj vil den blive reguleret på 2. rate af ejendomsskattebilletten. Du vil automatisk få tilsendt nyt girokort ved ændringer, med mindre din ejendom er tilmeldt Betalingsservice. Hvis du meddeler en ændring efter 1. maj, vil den blive reguleret på din ejendomsskattebillet det følgende år

Generelt om affald og beholdere

Luk alle
Åbn alle

Du kan tilmelde dig vores besked-service, så du får en SMS eller e-mail inden du får tømt dine genbrugsbeholdere.

Besked-servicen er gratis, og du kan når som helst afmelde dig igen eller ændre din tilmelding.

Tilmeld/afmeld dig besked-service (nyt vindue)

Når mad- og restaffaldet ikke er hentet, skyldes det ofte, at beholderen har været overfyldt eller er fejlsorteret. Beholderen må ikke fyldes mere end at låget stadig kan lukke.

Hvis du oplever uregelmæssigheder med afhentningen af affald, kan du indberette det til kommunen.

Giv besked om problemer med afhentning af affald (nyt vindue)

Ved væsentlig fejlsortering tømmes beholderen ikke, og skraldemanden efterlader besked til grundejeren. Grundejeren sørger så for at omsortere affaldet til de korrekte beholdere. Beholderne vil derefter blive tømt på næste ordinære tømmedag eller hurtigst muligt, efter behov, uden ekstra betaling.

Er der tale om en separat restaffaldsbeholder, vil den blive tømt på næste ordinære tømmedag, eller hurtigst muligt mod betaling. I specielle tilfælde kan ejendommen, efter kommunens forudgående vurdering og godkendelse, bestille en ekstraordinær tømning af en fejlsorteret beholder, mod betaling. Særgebyrer for ekstraordinære tømninger og tømning af fejlsorterede beholdere fremgår af gebyrbladet.

Er låsehåndtaget lidt stramt at dreje, kan du smøre det med lidt madolie.

Beholderne har som standard et volumen er på 240 liter og har følgende størrelse:

 • højde: Ca. 127 cm
 • bredde: Ca. 65 cm
 • dybde: Ca. 73 cm

Lige som for de øvrige affaldsbeholdere skal grundejeren selv sørge for at rengøre beholderen til rest- og madaffald, indvendig og udvendig, efter behov, for at undgå at den bliver uhygiejnisk for beboerne og for skraldemanden, og for at undgå lugtgener, insekter og skadedyr. Når du sørger for at binde knude på dine madaffaldsposer og på dine restaffaldsposer, minimeres behovet for rengøring af beholderen.

Læs om Hvidovre Kommunes krav til placering af affaldsbeholderne under 'Regler, gebyrer og regulativ'.

Derudover skal flg. regler overholdes:

Hjulsættet på beholderen skal pege udad, så skraldemanden nemt kan betjene beholderen. Hver beholder må veje max 50 kg med indhold. Sørg for at der er mindst 10 cm plads imellem hver beholder, og at der er rigelig plads og fri adgang til, at skraldemanden nemt kan betjene hver enkelt beholder.

Der skal være mindst 2 m frihøjde og 90 cm fribredde på standpladser og adgangsveje, og der skal være kørefast underlag som fx fliser eller asfalt, samt tilstrækkelig belysning.

Der må højst være én låge/port, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der må ikke være nogen hældning/stigning på mere end 10 % og ingen trappetrin/kanter. Belægningen skal være kørefast, fx belagt med fliser eller asfalt. Skærver, perlesten, grus og græs er ikke kørefast. 

Løst pap der ikke kan være i papbeholderen skal sættes frem til skel på afhentningsdagen. Løst pap skal bundtes eller slås sammen i en papkasse.

Læs mere om regler til placering af affaldsbeholdere i husholdningsregulativet. 

Sørg for lys
Husk at sørge for lys og rydde for sne, så du kan få hentet dit affald!

I vinterhalvåret er det vigtigt, at du sørger for, at der er lys på adgangsvejen til affaldsbeholderne. Det er også vigtigt, at du sørger for lys der, hvor dine beholdere står. Så kan skraldemanden se og betjene beholderne og undgå at snuble i mørket.

Ryd for sne og is
I vintervejret skal du rydde adgangsvejen for sne og is, og du skal gruse. Du skal rydde et spor på mindst 90 cm bredde ind til stativet/beholderen. Du skal også rydde et hul på mindst 90 cm bredde i snevolden langs vejen og langs cykelstien, så skraldemanden kan komme igennem med affaldet. Husk også at feje sneen væk fra låget, samt rydde rundt omkring beholderne, så de ikke sidder fast i sneen.

Hvis afhentning af affaldet ikke er muligt
Der vil så vidt muligt blive tømt på den planlagte tømmedag. Hvis det pga. sne og glat føre ikke er muligt at foretage tømning, vil alt affaldet blive taget med ved næste normale tømmedag, hvis forholdene tillader det.

Selv om du har ryddet på din grund, på fortovet, på cykelstien og ud til vejbanen, kan det alligevel forekomme, at skraldemændene ikke kan komme frem pga. forhold andre steder på vejen.

Når din beholder til mad- og restaffald er fyldt, kan en almindelig plastsæk benyttes til mad- og restaffald indtil næste tømning. Sækken skal kunne bæres med indhold uden at gå i stykker - læg evt. en sæk inden i den ekstra sæk. Bind knude eller bind snor omkring toppen på den fyldte sæk og stil den ved beholderen. Hvis du ikke selv har en plastsæk, kan du hente en ekstra sæk hos Vej- og Parkafdelingen, Høvedstensvej 21.

Læs mere om snerydning (nyt vindue)