Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Droneoverflyvning over kolonihaveområderne Præstemosen og Kystengen

16. februar 2021

Hvidovre Kommune vil foretage droneoverflyvning af kolonihaveområderne Præstemosen og Kystengen.

Flyvningen vil ske i perioden fra den 8. marts 2021 til og med den 31. marts 2021. Der flyves ikke på lørdage og helligdage. I tilfælde af dårligt dronevejr (fx regn eller hård blæst) forlænges flyveperioden.

Formålet med droneoverflyvningen er ved hjælp af fotos at foretage en udvendig opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel. Opmålingerne skal bruges til opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Dronen optager billederne i en højde af ca. 45-60 meter over området.

Der vil forekomme situationer, hvor dronen ikke kan foretage korrekt opmåling, og hvor det derfor bliver nødvendigt at foretage manuel opmåling på grunden. Dette vil ske efter forudgående underretning til de pågældende grundejere.

Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis helikopterdrone og dronepilot er godkendt til flyvning i bymæssigt område med et professionelt formål af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Reglerne

En kommune har lov til at foretage droneoverflyvning over privat grund uden ejerens tilladelse, når det sker som led i udførelse af et arbejde, som efter en anden lovgivning giver kommunen adgang til ejendommen.

I dette tilfælde er det Lov om bygnings- og boligregistrering, som giver kommunen lov til at foretage udvendig besigtigelse og opmåling uden tilladelse fra ejeren til brug for opdatering af BBR.

Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer (Bekendtgørelse nr. 2253 af 29. december 2020) § 13, stk. 1) samt Lov om bygnings- og boligregistrering (Lovbekendtgørelse nr. 797 af 6. august 2019) § 3, stk. 2.