Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Rottetilsyn

11. november 2020

Kommunen skal én gang om året undersøge alle tilsynspligtige ejendomme for rotter. Tilsynet udføres i henhold til bekendtgørelse om forebyggelse
og bekæmpelse af rotter (nr. 1686 af 18. december 2018).

I perioden fra oktober 2020 til og med februar 2021 vil tilsynspligtige ejendomme i Hvidovre Kommune få besøg af en af kommunens rottebekæmpere. En tilsynspligtig ejendom er en erhvervsejendom med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

På dagen for tilsynet vil rottebekæmperen kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret et brev om tilsynet. Kommunens rottebekæmper er forpligtet, i henhold til bekendtgørelsens § 8, til at gennemgå ejendommen for forekomst af rotter.

Rottebekæmperen skal udføre en gennemgang af ejendommens inden- og udendørs arealer med henblik på at konstatere, om der er spor efter rotter. Træffes der ingen hjemme på ejendommen, vil tilsynet dog kun ske på ejendommens udendørs arealer. I byzoneområder sker bekæmpelsen kun, hvis man anmelder rotter.

Alle borgere har pligt til at anmelde rotter til kommunen: Anmeld rotter på din ejendom.