Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Droneoverflyvning over kolonihaveområdet Præstemosen

25. februar 2020

Hvidovre Kommune vil foretage droneoverflyvning af kolonihaveområdet Præstemosen. Flyvningen vil ske i perioden fra den 12. marts 2020 til og med den 3. april 2020. Der flyves ikke på lørdage og helligdage. I tilfælde af dårligt dronevejr (det har været fint vejr i år, så droneflyvningen er gennemført d. 20/3) forlænges flyveperioden.

Formålet med droneoverflyvningen er ved hjælp af fotos at foretage en udvendig opmåling af bygninger og bygningernes afstand til skel. Opmålingerne skal bruges til opdatering af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Dronen optager billederne i en højde af ca. 45-60 meter over området.

Der vil forekomme situationer, hvor dronen ikke kan foretage korrekt opmåling, og hvor det derfor bliver nødvendigt at foretage manuel opmåling på grunden. Flyvningen gennemføres af det rådgivende ingeniørfirma NIRAS A/S, hvis helikopterdrone og dronepilot er godkendt til flyvning i bymæssigt område med et professionelt formål af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Reglerne

En kommune har lov til at foretage droneoverflyvning over privat grund uden ejerens tilladelse, når det sker som led i udførelse af et arbejde, som efter en anden lovgivning giver kommunen adgang til ejendommen. I dette tilfælde er det Lov om bygnings- og boligregistrering, som giver kommunen lov til at foretage udvendig besigtigelse og opmåling uden tilladelse fra ejeren til brug for opdatering af BBR.

Lovgrundlaget findes i Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område (bekendtgørelse nr. 1256 af 24. november 2017) § 15, stk. 4, samt Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering (lov nr. 1080 af 5. september 2013) § 3, stk. 2.