Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra Kommunalbestyrelsens decembermøde

Udvalgte nyheder fra Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 17. december 2019. Det er sidste gang Nyt fra Kommunalbestyrelsen udkommer. Du kan fortsat følge Kommunalbestyrelsens møder direkte og efterfølgende på hvidovre.dk, ligesom der bliver lagt pressemeddelelser om udvalgte politiske beslutninger på kommunens hjemmeside.
19. december 2019

Ny skolestruktur (pkt. 6)
Kommunalbestyrelsen besluttede en omfattende plan for fremtidens skolestruktur i Hvidovre Kommune.
Nogle af de centrale punkter i planen er en central målsætning om at kommunens folkeskoler skal være 3-sporede, en udbygning af Præstemoseskolen, så den er 3-sporet fra skoleåret 2026/2027. Kommunens nuværende 10. klassecenter på Enghøjskolen lægges sammen med Ungdomsskolen og flytter til Enghøjhuset fra næste skoleår. Sporet og de to specialtilbud gruppe 1 og 2 på Holmegårdsskolen samles og flytter til Sønderkær også fra næste skoleår. Det skal i den forbindelse undersøges, om det er muligt at samle to andre specialtilbud, nemlig Huset og C-klasse rækken på Præstemoseskolen. Der arbejdes på at oprette elitelinjer på nogle af kommunens skoler og på at etablere profilskoler. Desuden skal der løbende laves skoledistriktsændringer for at sikre bæredygtige skoler.

Gebyr på byggesagsbehandling udskydes (pkt. 7)
Det gebyr på byggesagsbehandling, der skulle træde i kraft fra januar, er udskudt til 1. juli 2020.
Det betyder, at det også efter 1. januar 2020 er gratis at få behandlet sin byggesag. Det planlagte gebyr på byggesagsbehandling vil blive indført i anden halvdel af 2020. Formålet med gebyret var, at indtægterne fra gebyret skulle bruges til at nedbringe sagsbehandlingstiden på 6 forskellige typer byggesager. Det gælder byggesager, som er omfattet af Kommunernes Landsforenings servicemål på byggesagsområdet, herunder bl.a. enfamiliehuse, erhvervsbyggeri og etagebyggeri.

Forudgående høring om Gungevej (pkt. 8)
Kommuneplanen for Gungevej 1 og 2 skal ændres, så ejendommene fremover kan bruges til skoleformål. Det sker i forbindelse med, at Hvidovre Privatskole skal indrette skole på de to naboejendomme. Ejendommene er i dag udlagt til erhvervsformål. Privatskolen planlægger at renovere og indrette de bygningerne på Gungevej 1 og 2 til klasseværelse og lagerværelse, mens lagerbygningen på Gungevej 2 skal ombygges til sport- og gymnastikhal. Ændringen af kommuneplan er i høring i 2 uger til den 5. januar 2020.

Børne- og ungepolitik forlænges (pkt. 13)
Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik ”Vores by – vores børn” forlænges, så den gælder til udgangen af 2021. Baggrunden for forlængelsen er, at den nye børne- og ungepolitik ved at blive forlænget i to år, kan times med valgperioden, så en ny børne- og ungepolitik kan vedtages af den Kommunalbestyrelse, der tiltræder i 2022 og valgperiode og børne- og ungepolitik fremover kan følges ad. Processen med at få udarbejdet en ny politik og inddraget borgere, relevante organisationer, politikere og medarbejdere i arbejdet ventes at starte op i midten af 2020.

Manegen får nu også børnehave-pladser (pkt. 14)
Kommunalbestyrelsen godkendte forældrebestyrelsen i vuggestuen Manegens ønske om, at institutionen fremover bliver en kombineret institution. Det betyder, at Manegen som i dag er den eneste institution i Hvidovre, der udelukkende har vuggestuepladser, fra 1. januar 2020 også vil have børnehavepladser. Det betyder, at de børn, der går i vuggestue i Manegen, kan fortsætte i børnehave samme sted, og ikke som hidtil skal skifte institution, når de skal i børnehave. Baggrunden for ønsket er, at det ikke har været attraktivt for forældrene at vælge Manegen, fordi deres børn, så efterfølgende har skullet skifte institution for at komme i børnehave.

Fripasordning ændres så de yngste børn kan være med (pkt. 17)
Den et år gamle fripasordning, der har til formål at give flere børn mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter i deres fritid, bliver nu ændret, så endnu flere børn kan få glæde af ordningen. Indtil videre har forældre til 75 børn i Hvidovre søgt og fået tilskud til kontingent, udstyr og vejledning til deres børn fritidsaktiviteter. Ordningen betyder, at det er muligt at få op til 1.200 kr. i tilskud til kontingent for den aktuelle sæson, og op til 700 kr. om året i tilskud til fx udstyr og beklædning.
I det nye år bliver ordningen ændret, så man kan fripas for børn helt ned til 3 år, hidtil har aldersgrænsen været 6 år, desuden bliver tilskuddet udbetalt direkte til forældrene for at gøre processen mere smidig. De penge, der ikke er brugt på ordningen i år, bliver overført til 2020.

Beskæftigelsesplan 2020 godkendt (pkt. 18)
Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2020, som udstikker kursen for den kommunale beskæftigelsesindsats. Planen gælder for 2 år, og de udvalgte pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen i Hvidovre i 2020 og 2021 er handicap, langtidsforsørgede, unge, virksomhedsindsats og integration. Med udgangspunkt i de fem pejlemærker, bliver der formuleret konkrete mål for indsatsen i Jobcenter og Center for Beskæftigelse, der løbende dokumenterer indsatsen.

6,8 mio. kr. til B-start for kvinder med indvandrerbaggrund (pkt. 20)
Hvidovre Kommune har fået 6,8 mio. kroner til ”B-Start” – en ny, tværgående kommunal indsats, som i samarbejde med lokale kræfter skal give op mod 150 af kommunens kvinder med ikke-vestlig indvandrerbaggrund en ny chance på arbejdsmarkedet.
Pengene til den nye tværgående indsats kommer fra Udlændinge- og Integrationsministeriets pulje, der skal hjælpe kommunerne med at løfte beskæftigelsesindsatsen for kvinder med indvandrerbaggrund, der står uden for arbejdsmarkedet. Projekt B-start skal gennemføres i 2019-2022.

Tilskud fra regional uddannelsespulje (pkt. 21)
Hvidovre Kommune har fået bevilget ekstra tilskud fra den regionale uddannelsespulje STAR. Beløbet på 171.000 kr. Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste seks måneder. Tilskuddet fra uddannelses-puljen forudsætter, at kommunen selv betaler 20 procent, svarende til 42.750 kr.