Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Arbejdet med Budget 2020 er i gang

9. oktober 2019
Tirsdag den 8. oktober havde kommunalbestyrelsen 1. behandling af Hvidovre Kommunes budget for 2020-2023. Borgmester Helle Adelborg indledte traditionen tro 1. behandlingen med en tale, hvor hun gjorde status over kommunens økonomi, og her sagde hun bl.a.:

”Jeg ser grundlæggende Hvidovre Kommune som en kommune, hvor vi har godt styr på økonomien, men jeg ser også, at vi i Hvidovre har nogle store udfordringer nu og foran os. Der er derfor behov for, at vi i årets budget er ansvarlige og ikke lader os lokke af kortsigtede initiativer, der driver udgifterne i vejret. Vi har behov for en fortsat ansvarlig budgetlægning, så vi både på kort og lang sigt kan fastholde den gode udvikling Hvidovre, hvor indtægter og udgifter passer sammen.

Med sidste års vedtagne besparelser kan vi se, at driften i Hvidovre Kommune generelt er i en sund tilstand. Hertil kommer at vores ”tilladte” serviceramme for 2020 ligger højere, end dét, der er afsat i budgettet, og det kan derfor være nærliggende at tænke, at vi kan udvide driften, når nu servicerammen levner rum for det. Men her må jeg mane til besindighed – af flere grunde. For det første viser opfølgninger for 2019, at ikke mindst de specialiserede områder og sygepleje i relation til det nære sundhedsvæsen har det økonomisk svært – det er ikke et særsyn i de danske kommuner. For det andet har vi måttet vente endnu et år på en udligningsreform, der efter de seneste udmeldinger nu forventes at træde i kraft med indgangen til 2021. 
Det økonomiske resultat af en udligningsreform er helt ukendt på nuværende tidspunkt. Hvis den går Hvidovre Kommune imod, vil vi næste år potentielt skulle ud og finde penge på driften. Når vores budgetsituation for 2021 dermed er markant usikker, vil det være halsløs gerning at udvide driften mere end højst nødvendigt i det kommende budget.                
     
Det er mit håb og mit ønske, at vi fortsat kan stå sammen om løsninger for de kommende års økonomiske udvikling - med udgangspunkt i sidste års flerårige budgetaftale. Således at vi - når vi har vedtaget budgettet den 30. oktober – fastholder den klare retning for, hvordan vi får økonomien til at hænge sammen med udviklingen i vores by.” 

Du kan høre hele borgmesterens tale og budgettalerne fra ordførerne i de politiske partier i kommunalbestyrelsen ved at klikke på nedenstående link:
https://hvidovre.dk/Politik/se-tidligere-moeder-i-kommunalbestyrelsen

Dagsorden og bilag til 1. behandlingen af budgettet finder du her:
https://hvidovre.dk/Politik/dagsordener-og-referater-fra-kommunalbestyrelsen-og-udvalg/93/1748?agendaid=1989

Har du spørgsmål eller kommentarer til budgettet eller budgetarbejdet, kan du sende en mail til oea@hvidovre.dk. Man kan komme med kommentarer og spørgsmål til budgettet helt frem til kommunalbestyrelsens 2. behandling den 30. oktober.