Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 27. august 2019

Kort nyt om udvalgte punkter på dagsordenen
30. august 2019

Ønsker bedre information til ansøgere af statsborgerskab (Pkt.4)

Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende brev til Udlændinge- og Integrationsministeriet og KL for at høre, om kommunerne kan få de oplysninger, der gør det muligt at sende en invitation direkte til de borgere, som ifølge loven skal deltage i grundlovsceremoni for at blive danske statsborgere. Sådan som det oprindelig er lagt op til fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, skal ansøgere af statsborgerskab selv holde øje med annoncering af de lokale grundlovsceremonier i lokale medier og på kommunernes hjemmesider. Kommunalbestyrelsen ser gerne, at borgere i Hvidovre, som ansøger om dansk statsborgerskab, får invitation til de lovpligtige grundlovsceremonier direkte via deres E-boks eller per brev. 

Ændret budgetproces endeligt vedtaget (Pkt. 5)

Kommunens budget for 2020 bliver i år vedtaget cirka tre uger senere end normalt. Kommunalbestyrelsen har nu godkendt planen for budgetprocessen i Hvidovre. Det betyder, at kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet finder sted den 8. oktober og 2. behandling og endelig vedtagelse den 30. oktober. 
Kommunalbestyrelsen plejer at have vedtaget budgettet for det kommende år i ugen op til skolernes efterårsferie, men i år er budgetprocessen ligesom i landets øvrige kommuner blevet forsinket på grund af folketingsvalget i juni og den efterfølgende regeringsdannelse. 

Parallelvej 47A-D udlægges til offentlige formål og bofællesskab (Pkt. 8)

Efter en forudgående høring har kommunalbestyrelsen godkendt, at der sættes gang i arbejdet med at ændre kommuneplanen, så fire sammenhængende parceller på Parallelvej, fremover bruges til offentligt formål, bofællesskab og/eller plejeboliger med servicearealer. 

Forslag til ny lokalplan for arealer langs Avedøre Tværvej (Pkt. 9)

 Arealerne mellem Avedøre Tværvej og Avedøre Stationsby skal udnyttes bedre, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at sende et forslag til en ny lokalplan i offentlig høring i fire uger. 
Området fungerer i dag som grønt friareal for beboerne i den nordlige del af Avedøre Stationsby og rummer desuden en række institutioner, foreninger, rekreative aktiviteter mv. 
Fremover skal der også være mulighed for at udstykke nogle af institutionsbygningerne, og der skal skabes bedre rammer for institutioner, beboerdrevne aktiviteter, biodiversitet og forskellige former for klimatiltag.