Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde

Her kan du læse en kort sammenfatning af udvalgte punkter på dagsordenen til kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2019
3. maj 2019

Hvidovre skal have en veteranpolitik (Pkt. 4 og 12)

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre ligesom en række andre kommuner skal have en politik for, hvordan der kan ydes særlig støtte til tidligere udsendte soldater, der har fået psykiske og/eller fysiske problemer efter arbejde i verdens brændpunkter.

Driftspulje på 4 mio. til skoler og specialundervisning (Pkt. 5)

En pulje på 4 mio. kroner til skole- og specialundervisningsområdet skal bruges til arbejde mere grundigt med at finde og udmønte besparelser på skoleområdet og omlægning af specialområdet. De besparelser, som blev vedtaget i forbindelse med kommunens budget for 2019, har skabt utryghed hos personale og forældre, og med en fornyet proces, hvor mulighederne bliver kigget igennem på ny skal medvirke til at skabe tryghed hos forældre og lærere. Der skal være fokus på udvikling af specialundervisningsområdet, og det skal sikres, at konsekvenserne af besparelsen på skoleledere ikke placeres direkte på lærerne.

Hvidovre Kommunes regnskab for 2018 (Pkt. 6)

Kommunalbestyrelsen har sendt kommunens regnskab for 2018 videre til revision. 
Kommunens drift er samlet set er i balance, og servicerammen bliver overholdt; aktiviteten på anlægsområdet er stabilt, og kommunens gæld bliver fortsat mindre. 

Forhøring om muligt bofællesskab på Parallelvej (Pkt. 10)

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 at bruge grundene på Parallelvej 47A-D til bofællesskab i stedet for parcelhuse. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal der ændres i kommuneplanen, og derfor skal der nu være en forhøring på 4 uger. Forslaget til tillægget til kommuneplanen går ud på, at Parallelvej 47A-D bliver defineret som et nyt rammeområde udlagt til offentlige formål, hvor bebyggelsesprocenten bliver 50, og der må bygges i én etage.

Borgerrådgiver-ordningen skal evalueres (Pkt. 11)

Ishøj og Hvidovre kommuner ansatte i 2016 en fælles borgerrådgiver, som bruger 1/3 af sin tid i Ishøj og 2/3 af sin tid i Hvidovre. Borgerrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at borgerne forstår kommunens afgørelser og kender til mulighederne for at klage, og borgerrådgiveren kan også behandle klager over kommunens sagsbehandling. Nu skal ordningen evalueres, og både borgere og kommunens ledelse vil blive spurgt om deres oplevelse med borgerrådgiveren. Spørgeskema-undersøgelse og interviews vil finde sted fra maj til oktober og en samlet evaluering vil være klar i slutningen af året.

Ansøger om midler til nyt samlet læge- og sundhedshus (Pkt. 13)

Hvidovre Kommune har sendt en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Formålet med puljen er at sikre bedre lægedækning og kvalitet i det nære sundhedsvæsen. 
Konkret har Hvidovre Kommune søgt om midler til en sammen- og udbygning af det eksisterende Sundhedscenter og Børnesundhedshus. En ny bygning, der skal binde de to eksisterende sundhedshuse skal kunne rumme både kommunale og regionale sundhedstilbud og plads til flere praktiserende læger.

Integrationsrådet får høringsret (Pkt. 14)

Integrationsrådet har nu ligesom kommunens Ældreråd og Handicapråd fået formel høringsret. Det betyder, at Integrationsrådet fremover skal høres i sager, der vedrører kommunens integrationsindsats.

Arbejdet går i gang: Ny lokalplan for Svend Aagesens Alle 10 (Pkt. 20)

Kommunalbestyrelsen har nu givet grønt lys til, at Center for Plan og Miljø kan gå i gang med arbejdet til en ny lokalplan for Svend Aagesens Alle 10, hvor grundejeren ønsker at opføre et byggeri med almene boliger. Lokalplanen skal give mulighed for boligblokke i 2 etager med såkaldte ”punkthuse”, som kommer op i 5 etager.