Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Mulighed for genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste

29. august 2018
En ny afgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at forældre, der har søgt om tabt arbejdsfortjeneste og fået deres sag afgjort efter den 31. marts 2010 har mulighed for at få genoptaget deres sag og eventuelt få efterbetalt bidrag til pensionsordning.

Baggrunden er, at en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at den administrative praksis for behandling og afgørelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven er ændret med tilbagevirkende kraft. Afgørelsen betyder, at pensionsbidraget skal beregnes af den satsregulerede bruttoydelse, så længe bidraget ikke er større en det hidtidige arbejdsgiverbidrag i kroner og ører.

Hvis du mener, at din sag om tabt arbejdsfortjeneste kan være afgjort forkert af Hvidovre Kommune, bedes du rette henvendelse til Hvidovre Kommune snarest muligt. Hvis den nye principafgørelse fra Ankestyrelsen betyder, at din sag kan genoptages, vil vi genoptage din sag.

Hvidovre Kommune skal gøre opmærksom på, at der i nogle af de sager, der er tale om, vil et krav om efterbetaling af bidrag til pensionsordning helt eller delvis kunne være forældet efter forældelsesloven.

Du kan læse mere om principafgørelsen på Ankestyrelsens hjemmeside:
https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2018/ankestyrelsen-genoptager-sager

Hvem skal man kontakte hos os?
Familierådgivningen tlf. 3639 3951.