Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bekendtgørelse om besigtigelse og ekspropriation

Etablering af 132 kV kabel HK13015 - Avedøreværket-Amager Koblingsstation
27. juli 2018

Nedennævnte dage afholdes kombineret besigtelses- og ekspropriationsforretning i anledning af etablering af kabelprojekt 132 kVforbindelse Avedøreværket-Amager Koblingstation, i Hvidovre og Københavns Kommune, jf § 27 i lovbekendtgørelse nr. 525 af 29. april 2015. Forretningen vedrører anlæg og sikring af kabelprojektet.

Forretningen, som afholdes efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, omfatter besigtigelse og ekspropriation af de i nedennævnte fortegnelse nr. 1 opførte ejendomme i Hvidovre og Københavns Kommune.

Ekspropriationen vedrører de ejendomme, der opført i Fortegnelse nr. 1 under lb. nr. 105 og 108 og vil foregå efter følgende omtrentlige tidsplan.

Torsdag den 30. august 2018.

Forretningen begynder klokken 09.00 på ejendommen Jernholmen 31, 2650 Hvidovre (Hvidovre Kommune). Ekspropriationen vedrører ejendommen, der opført i Fortegnelse nr. 1 under lb. nr. 105.

Forretningen fortsætter ca. kl 10.45 på ejendommen Selinevej 2, 2300 København S (Københavns Kommune). Ekspropriationen vedører ejendommen, der er opført i Fortegnelse nr. 1 under lb nr. 108.

Ejere, brugere og andrere, der har interesser at varetage, indkaldes herved til at give møde.

Grundejere, der efter det foreliggende projekt vil blive berørt af projektet, modtager et eksemplar af denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om forretningen. 

Fortegnelse nr. 1 med tilhørende planer er fremlagt til offentligt eftersyn i Borgerservice på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre og Københavns Kommune, Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7, 1602 København V.