Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsens møde 26. juni

Udvalgte punkter fra kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2018
29. juni 2018

Borgerne skal kunne stille forslag til kommunalbestyrelsen (Pkt. 3) 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at borgerinddragelsen i Hvidovre skal styrkes med et forsøg med borgerforslag i kommunalbestyrelsen. Ordningen findes i forvejen i flere andre kommuner, bl.a. Rødovre, og i første omgang skal der indsamles erfaringer her fra. Princippet i ordningen med borgerforslag går ud på, at borgere – med et antal indsamlede underskrifter - kan stille forslag, som kan sættes til drøftelse og afstemning i kommunalbestyrelsen. Når ordningen bliver indført i Hvidovre, bliver det i første omgang i en forsøgsperiode på to år.

Kommunen vil arbejde formelt med FN’s verdensmål (Pkt. 4)

Når Hvidovre Kommune fremover udarbejder strategier og politikker, vil det ske ud fra FN’s 17 verdensmål. Kommunen arbejder i forvejen med flere af de mål og delmål, som FN har opstillet, men fremover vil dette arbejde blive mere systematisk og tydeligt. Første skridt vil blive at indarbejde verdensmålene i Planstrategien og Agenda 21-strategien, som skal skrives til i efteråret 2018. 

Værested for demente flytter (Pkt. 11)

Værestedet for borgere med demens flytter fra Aktivitetscentret til Plejecenter Strandmarkshave og bliver samtidig udvidet fra 8 til 12 pladser. Genoptræningens tidligere lokaler på Strandmarkshave vil blive indrettet, så de skaber tryghed, genkendelighed for de demente, og værestedets personale vil få bedre mulighed for videndeling med personalet på Strandmarkshave. Flytningen af værestedet vil blive tilrettelagt, så det forstyrrer brugerne mindst muligt.

Løsninger på pladsmangel på skolerne (Pkt. 13)

Kommunalbestyrelsen har truffet en række beslutninger om løsning af pladsmangel på nogle af kommunens skoler. Det drejer sig bl.a. om Risbjergskolen, hvor kommunalbestyrelsen nu har godkendt, at skolen fra 1. august 2019 og frem til 2023 kan benytte lokaler på Sønderkærskolen til de større elever. Desuden skal der sættes en grænse for frit skolevalg, så der ikke kan optages elever fra andre skoledistrikter, når antallet af elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20 er oppe på 22. 
 
For at finde løsninger på de generelle udfordringer med kapacitet på kommunens folkeskoler vedtog kommunalbestyrelsen også et pilotprojekt, hvor én eller flere af skoler skal forsøge sig med, at klasserne ikke har egne faste klasselokaler. Pilotprojektet vil kunne starte den 1. august 2019. Skolebestyrelserne skal i samarbejde med skolernes ledelse godkende pilotprojekterne
Beslutningerne sendes i høring hos de berørte skoler og skolebestyrelser.

Otte idrætsforeninger får to-årige sponsoraftaler med kommunen (Pkt. 17)

Hvidovre Kommunes sponsorpulje i 2018 på godt 700.000 kr. er blevet fordelt til disse otte idrætsforeninger:
Hvidovre Atletik & Motion bevilges 105.000 kr. 
Hvidovre Volleyball Club bevilges 105.000 kr. 
Hvidovre Badminton Club bevilges 105.000 kr. 
Hvidovre Ishockey Klub bevilges 105.000 kr. 
Hvidovre Attack Floorball Club bevilges 105.000 kr. 
Hvidovre Bordtennis Klub bevilges 50.000 kr. 
Hvidovre Gymnastik bevilges 74.000 kr. 
Hvidovre Kajak Klub bevilges 58.000 kr. 

Kommunen laver individuelle to-årige aftaler med idrætsforeningerne, der til gengæld for den økonomiske støtte fx skal sørge for målrettet indsats for kommunens børn og unge, udviklingsprojekter med foreningsløse børn og unge som særlig målgruppe, tilbud til skoleklasser og arbejde med at fastholde de unge i foreningslivet. 

Lokalplan for nye boliger i Filmbyen i høring (Pkt. 8 og 19)

Et forslag til et tillæg til Kommuneplan 2016 og et forslag til en ny Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger. Der vil også blive inviteret til et borgermøde om projektet.
Lokalplanen og tillægget til kommuneplanen dækker et område, hvor der i dag bl.a. ligger en bygning, som bruges til biograf og filmstudie, en række haller og mindre bygninger, og den nye lokalplan skal gøre det muligt at anlægge en bebyggelse med tæt-lave og etageboliger med vejadgang, parkerings- og friarealer.