Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Hvidovre Kommune yder hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde.
3. maj 2017

Der er i 2017 afsat i alt 564.000 kr. til uddeling via § 18 i Lov om Social Service. Der blev i første runde i 2017 uddelt 473.100 kr. I 2. runde er der 111.557 kr. til uddeling. Dette beløb er inklusiv de tilbagebetalte midler, foreningerne ikke har fået anvendt i 2016.

Hvem kan få støtte til frivilligt socialt arbejde?
Organisationer, foreninger m.v., der udfører frivilligt socialt arbejde for borgere i Hvidovre Kommune kan få støtte. Organisationen/foreningen skal primært have til formål at yde en frivillig indsats rettet mod børn, unge, ældre eller grupper med særlige behov.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved at det:
Udføres uden økonomisk eller retlig tvang
Er ulønnet
Udføres for andre end familie og slægt
Er til gavn for andre
Udføres inden for formelle rammer, fx en lokal forening, afdeling af en landsorganisation eller et projekt udarbejdet af en gruppe.

Disse regler gælder for støtte fra § 18 puljen:
• Man kan kun få tilskud, hvis man har lavet en konkret ansøgning. Ansøgningen SKAL foregå vha. det officielle elektroniske ansøgningsskema på www.hvidovre.dk, og man må max medsende 1 A4 side i bilag.
• Ansøger kan være en organisation, forening eller gruppe, der har et klart socialt formål med den frivillige indsats.
• Ansøger skal være lokalt forankret i Hvidovre, og aktiviteten skal være rettet mod kommunens borgere.
• Landsdækkende foreninger kan ansøge om støtte, hvis de har en lokalafdeling i Hvidovre.
• Landsdækkende foreninger kan også søge om tilskud til aktiviteter, der afholdes i Hvidovre og primært er rettet mod borgere i Hvidovre.
• Tilskud bliver primært givet til aktiviteter, fx nye tiltag, og principielt kan man ikke få tilskud til forplejning og udflugter.
• Tilskud til inventar og IT bliver kun givet, når det bruges til aktiviteten.
• Kun i ganske særlige tilfælde bliver der givet tilskud til en organisation eller forenings generelle drift.
• Hvis en organisation/forening allerede modtager kommunal støtte og alligevel ønsker at søge støtte efter § 18, skal der være tale om et udvidet aktivitetsniveau eller om nye/ændrede målgrupper.
• Man kan ansøge om støtte til at stifte nye lokalforeninger i Hvidovre, hvis man indsender en kopi af den nye forenings vedtagne vedtægter. Vedtægterne skal være godkendt på et stiftende generalforsamlingsmøde.
• Der bliver ikke givet støtte til honorarer i forbindelse med foredrag. Dog kan man søge om støtte til arrangementer, hvor der er tale om instruktion af forskellig art.
• Hvis børn er en del af målgruppen, skal der være indhentet rene børneattester på alle voksne, der har fast tilknytning til organisationen/projektet/aktiviteten. Støtten bliver udbetalt, når der foreligger dokumentation for, at de fornødne børneattester er indhentet.

Om ansøgningen
Ansøgningen foregår elektronisk via www.hvidovre.dk. Gå ind på:  Borger/KulturNaturOgFritid/Fritid/Frivilligt-socialt-arbejde

Ansøgningen skal være indsendt senest fredag d. 9.  juni 2017 kl. 12.00