Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kort nyt fra kommunalbestyrelsen

Udvalgte punkter fra kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2017
31. marts 2017

Forhøring om muligt byggeri i Filmbyen (Pkt. 4)

I perioden den 3. april til den 14. maj vil der blive en forudgående høring om muligheden for en ny lokalplan for den del af Filmbyen, som ligger tættest på Naturcenter Quark og Avedøresletten. Baggrunden er, at selskabet Himmerige ApS, som ejer grunden har ansøgt kommunen om at få udarbejdet en ny lokalplan, så der kan opføres boliger på arealet.
Beboere og virksomheder i Avedørelejren vil få tilsendt et debatoplæg, ligesom der bliver inviteret til borgermøde om emnet. Først efter den forudgående høring vil kommunalbestyrelsen beslutte, om der skal laves en lokalplan.

Søskendekriterier for skolerne ændres (Pkt. 8)

Kommunalbestyrelsen har besluttet at ændre søskendekriteriet for folkeskolerne sådan, at søskende til elever, der går i specialtilbud på en skole, kan blive optaget på samme skole – også selvom det ikke er barnets distriktsskole.

Kvalitetsstandarder for service til ældre (Pkt. 10)

Kommunalbestyrelsen har godkendt kvalitetsstandarderne på området for sundhed og ældre for 2017. Der er foretaget nogle få ændringer i standarderne i forhold til sidste år. Ændringerne hænger dels sammen med, at der er kommet nye tilbud til ældre, dels erfaringer og ændringer i bekendtgørelser mv. 
Klippekortsordningen for de ældre, der har størst behov for hjælp og støtte, vil forblive uændret i 2017.
Kvalitetsstandarderne fremgår af publikationen ”Sundhed, træning, pleje og bolig”. Her kan ældre og borgere med funktionsnedsættelse få et overblik over, hvilke tilbud og muligheder for hjælp og støtte, de kan søge fra kommunen.

Socialtilsynet siger god for bofællesskaberne (Pkt. 11)

Socialtilsyn Hovedstaden var i efteråret på tilsyn i Hvidovre Kommunes bofællesskaber i Lille Friheden, Hvidovregade og på Holmelundsvej. Disse tre steder bor voksne, som fx på grund af hjerneskade eller fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse har brug for særlig støtte.
Den samlede konklusion i tilsynsrapporterne er, at alle tre bofællesskaber er godkendt, og at medarbejdere og ledelse arbejder etisk og anerkendende, og at de sørger for, at beboerne får den relevante støtte, så de kan udvikle sig og trives. 

Ny driftsmodel for Motionscentret (Pkt.12)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en fremtidig model for driften af foreningsdelen af Hvidovre Motionscenter. Kommunen har nu drøftelser med Hvidovre Atletik og Motion om driften af motionscentrets eftermiddags- og aftenaktiviteter for foreninger og enkeltpersoner. Fra kl. 7-14 vil det som hidtil være Sundhedscentrets personale, der varetager træningen for pensionister og efterlønsmodtagere. Det er planen, at Hvidovre Atletik og Motion vil bygge videre på de eksisterende tilbud og hold i motionscentret, fx pilates, gymnastik og yoga, men der vil også komme nye hold og tilbud for både unge og ældre – fx løb og crossfit.
Kommunalbestyrelsen har bevilliget atletikklubben et rentefrit lån på op til 100.000 kr. til at få aktiviteterne i gang.

VM i ishockey må leje sig til is i Hvidovre (Pkt. 13)

Kommunalbestyrelsen har besluttet at takke nej til at indgå i et partnerskab med Dansk Ishockey Union om træningsfaciliteter til VM i ishockey. Kommunen vil dog gerne gå i dialog med unionen om eventuel leje af ishallen i Frihedens Idrætscenter under VM. 

Nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion (Pkt. 17)

Hvidovre Kommune investerer 10,9 mio. kr. i nye omklædningsfaciliteter på Avedøre Stadion. Med om- og tilbygningen kommer der bl.a. 6 ekstra omklædningsrum, et taktiklokale og en ny foyer. 

Undersøgelser om mulig udvidelse af Avedøre Holme er i gang (Pkt. 18)

Hvidovre Kommune er netop nu i gang med at undersøge mulighederne for at deponere jord ved Avedøre Holme og dermed for at udvide det store erhvervsområde i Hvidovre. Undersøgelser af naturforhold, trafik, strømningsforhold i havet, behovet for fremtidig jord-deponering i hovedstadsregionen osv. er i gang, og hvis undersøgelserne tilsammen viser, at det er muligt at udvide Avedøre Holme, vil der være mange fordele – både for kommunen og regionen: Mulighed for at komme af med overskudsjord fra byggerier, forbedring af de trafikale forbindelser på og ved Avedøre Holme, mulighed for mange nye arbejdspladser og kystsikring af Avedøre Holme og Kalveboderne og det indre København.
Det forventes, at undersøgelserne vil være færdige, sådan at kommunalbestyrelsen kan tage beslutning om en udvidelse af Avedøre Holme i sommeren 2017.

Haveboliger vil også få hentet pap til genbrug (Pkt. 20)

Siden 2014 har husejere i Hvidovre skullet sortere deres affald i papir, plast, metal og glas. Nu kommer pappet også snart med. Kommunalbestyrelsen har nemlig vedtaget, at bølgepap, toilet- og køkkenruller, kartonemballager osv. også skal sorteres og samles ind, for det vil øge mængden af pap til genanvendelse og bidrage til, at kommunen når sit mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.
Husejerne vil få en beholder til småt pap, som vil blive tømt 8-9 gange op året, mens stort pap stadig skal sættes ud til storskrald.
Hvis 70 % af husejerne vil være med til at sortere pap, vil den nye løsningen kunne give ca. 114 ton pap årligt til genanvendelse.