Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nyt fra Kommunalbestyrelsen

Udvalgte nyheder fra Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar
2. februar 2017

1. Mette Dencker træder ud af Kommunalbestyrelsen
Medlem af Kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Mette Dencker, træder ud af Hvidovre Kommunalbestyrelse. Det sker, fordi hun flytter fra kommunen. Mette Dencker bliver erstattet af Bo Christof, der er suppleant og løsgænger. Mette Denckers plads i Børne- og Ungeudvalget bliver overtaget af Charlotte Larsen og mens René Langhorn får hendes plads i Børne- og Undervisningsudvalget.

2. Lokalplan for Kløverprisvej i høring
Kommunalbestyrelsen sagde ja til at sende en ny lokalplan og en miljøvurdering for Kløverprisvej 10 i høring i otte uger. Lokalplanen skal give mulighed for nye boliger eventuelt kombineret med erhverv. I et tillæg til kommuneplanen, der også er sendt i høring foreslås det, at give mulighed for et byggeri i 6 etager. 
 
3. To legater bliver til et
Kommunalbestyrelsen godkendte, at 2 legater for unge uddannelsessøgende Hvidovre-borgere bliver lagt sammen til et. Det betyder, at Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat og Bikubens 100 års fond under Hvidovre Kommune, fremover er ét legat med navnet Hvidovre Kommunes Jubilæumslegat. Legatet uddeles hvert år i december og annonceres bl.a. på kommunens hjemmeside.

4. Pædagogisk tilsyn med SFO og klub
Kommunalbestyrelsen tog det pædagogiske tilsyn med SFO og klubber til efterretning. Det blev bemærket, at der fortsat skal være fokus på at forbedre samarbejde mellem pædagoger og lærere. Fra næste år indgår SFO’erne i tilsynet med skolerne, som de er blevet en del af.

5. Dispensationsordning for borgere i botilbud fortsætter
Når voksne borgere i midlertidige botilbud er klar til at flytte i egen bolig, er det svært at finde en bolig, de kan betale. Derfor har Hvidovre Kommune som et forsøg givet dispensation fra kriterierne for at blive skrevet op til en bolig anvist af kommunen, så disse borgere kan få anvist en bolig. Det er lykkedes i et vist omfang i løbet af det første år, men nu er det besluttet, at forlænge ordningen et år, før den evalueres.

6. Tilsyn på plejecentre
Der har været gennemført tilsyn på kommunens plejecentre, både uanmeldte tilsyn fra kommunen og embedslægen. Embedslægen har i sit tilsyn påpeget fejl og mangler på Svendebjerghave og Strandmarkshave bl.a. i forhold til dokumentation og medicinhåndtering. Der var også mindre fejl på Krogstenshave og Søvangsgården. Alle fejl og mangler bliver selvfølgelig håndteret.
Der har ikke været tilsyn fra embedslægen på Dybenskærhave i 2016.

7. Inddrivelse af ejendomsskat
Fremover kan kommunerne selv inddrive ejendomsskatten hos de borgere, der ikke betaler til tiden. Den opgave har hidtil ligger hos SKAT, men der har været problemer med at få inddrevet gælden. Den 30. november 2016 manglede Hvidovre Kommune 3,3 mio. kr., svarende til 0,7 procent af den samlede ejendomsskat.

8. Nyt valgsted
Beboerne på Plejecenter Dybenskærhave på Byvej kan fremover stemme på Avedøre Skole, der ligger tættere på plejecentret end det nuværende valgsted Avedøre Idrætscenter. Det betyder, at de beboere, der kan det, fremover selv kan gå hen og stemme.