Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

KB-nyt

Her kan du læse korte nyheder fra kommunalbestyrelsesmødet 27. september
5. oktober 2016

Helhedsplan for Bymidten sendt i høring
I perioden fra 11. oktober til 4. december bliver forslaget til helhedsplanen for Bymidten sendt i høring. Forslaget er skabt i samarbejde mellem borgere, politikere, forvaltning og tegnestuen Vandkunsten ud fra den dialog, der har været bl.a. på workshops, i kommunalbestyrelse og bymidteudvalg i løbet af 2015 og 2016. I høringsperioden vil der være udstilling af forslaget til helhedsplanen på Hovedbiblioteket og på rådhuset. Desuden vil der den 8. november blive holdt et borgermøde i Medborgersalen, ligesom høringsmaterialet vil blive offentliggjort på hvidovre.dk.


Ingen studietur til Rom
Et forslag om en studietur for Børne- og Undervisningsudvalget til Italiens hovedstad Rom med skolemad som tema blev forkastet af et flertal bestående af Socialdemokraterne, Hvidovrelisten, SF, Enhedslisten og Konservative.


Vision for Avedøre Holme skal være rettesnor for områdets udvikling

En ny vision for Avedøre Holme sigter hen imod, at området i 2035 skal være Hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder. Visionen blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse i Hvidovre, og den skal danne grundlag for det kommende udviklingsarbejde med det store erhvervsområde. 


Vindmølleprojekt på Avedøre Holme droppes

Et forslag fra Dansk Folkeparti om at droppe et vindmølleprojekt på Avedøre Holme blev stemt igennem. Sagen var oprindelig kun på kommunalbestyrelsens dagsorden som en orienteringssag, hvor forhøringssvarene til vindemølleprojektets kommende VVM-undersøgelse skulle tages til efterretning.
Men i stedet for at  tage orienteringen til efterretning vedtog  kommunalbestyrelsen Dansk Folkepartis ændringsforslag om helt at droppe vindmølleprojektet. Forslaget fik opbakning fra Dansk Folkeparti, Venstre, Hvidovrelisten, Konservative og Kashif Ahmad.
Dermed ændrer Hvidovre Kommune beslutningen som kommunalbestyrelsen traf i september 2015,   hvor  forvaltningen fik mandat til at samarbejde med HOFOR og København om en VVM-undersøgelse i forhold til placering af vindmøller på Avedøre Holme.


Ny indkøbspolitik på plads

I Hvidovre Kommune udgør indkøb af varer, tjenesteydelser samt håndværkeropgaver anslået cirka 750 mio. kr. om året. Disse udgifter har således stor betydning for kommunens samlede økonomi og dermed i sidste ende den service, kommunen kan yde borgerne.
En enig kommunalbestyrelse vedtog en ny indkøbspolitik, som skal udstikke rammerne for indkøb for såvel vare- og tjenesteydelser, som IT og anlæg. 


Ældrerådsvalg skal afholdes samtidig med kommunalvalget

Når der næste år er kommunal- og regionsrådsvalg, så kan vælgere i Hvidovre Kommune, som på valgdagen er fyldt 60 år, stemme om, hvem der skal sidde med i Hvidovre Ældreråd.
Det besluttede Kommunalbestyrelsen i enighed. Hidtil er ældrerådsvalget i Hvidovre Kommune blevet afholdt via en brevafstemning, men nu kan de stemmeberettigede Hvidovre-vælgere få lov til at stemme samtidig med, at de stemmer til kommunal- og regionsrådsvalget, som finder sted 21. november næste år. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at stemmeprocenten kan stige markant, hvis ældrerådsvalget afholdes samme dag som de to andre valg. 

Tiltag for at overholde plejehjemsgaranti

Der er pres på ventelisterne til plejeboligerne i Hvidovre Kommune. I øjeblikket har kommunen problemer med at overholde plejeboliggarantien, som betyder, at en kommune i Danmark skal tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, en borger er blevet optaget på ventelisten. 
Samtidig vil der i kommende år komme et behov for endnu flere plejeboliger, end der er i dag.
For at imødekomme det stigende behov for plejeboligpladser har kommunalbestyrelsen godkendt, at forvaltningen skal udarbejde beslutningsoplæg om dels midlertidigt at anvise plejeboliger til Hvidovre-borgere i en anden kommune og dels om midlertidigt at lukke ventelister til plejeboliger for borgere fra andre kommuner.

Strandmarkens Fritidscenter sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget

Sagen om Strandmarkens Fritidscenter blev sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget med følgende beslutning, som blev bakket op af et bredt flertal:
”Sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på faglig behandling og indstilling om mindre afværgeforanstaltninger på Standmarkens Fritidscenters blok 5,6, og 7. som vi ønsker at bevare. En afklaring og stillingtagen til fremtidig anvendelse af hele området afventer en temadrøftelse blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.”
Den vil blive behandlet i Teknik- og Miljøudvalget senere på efteråret.