Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Søg tilskud til frivilligt socialt arbejde

Kommunen indkalder nu ansøgninger til 2. runde
17. maj 2016

Hvidovre Kommune yder hvert år økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Der er i 2016 afsat i alt 546.074 kr. til uddeling via § 18 i Lov om Social Service. Der blev i første runde uddelt 477.700 Kr. Der er i 2. runde 114.360 kr. til uddeling, dette beløb er inklusiv de tilbagebetalte midler, foreningerne ikke har fået anvendt i 2015.

Hvem kan få støtte til frivilligt socialt arbejde?

Støtte kan gives til organisationer, foreninger mv., der udfører socialt arbejde for borgere i Hvidovre Kommune. Den pågældende organisation mv. skal primært have til formål at udøve en frivillig indsats rettet mod børn, unge, ældre eller grupper med særlige behov.

Frivilligt socialt arbejde er karakteriseret ved:

• At det udføres uden økonomisk eller retlig tvang
• At det er ulønnet
• At det udføres for andre end familie og slægt
• At det er til gavn for andre
• At arbejdet udføres indenfor formelle rammer, f.eks. en lokal forening, en afdeling af en
• Landsorganisation, eller et projekt udarbejdet af en gruppe.

Vedrørende ansøgninger

Man ansøger elektronisk via Hvidovre Kommunes hjemmeside. Bemærk, at det officielle online ansøgningsskema skal bruges.

Ansøgningen skal være Frivillighedsrådet i hænde senest den 8. juni 2016 kl. 12.00.

Ansøg her (link)

Følgende regler gælder for at kunne søge om støtte fra § 18 puljen:

• Tilskud gives kun på grundlag af konkret ansøgning. Det officielle ansøgningsskema skal anvendes, og der må maks. medsendes 1 A4 side i bilag (Der kan ansøges via kommunens hjemmeside).

• Ansøger kan være en organisation, forening eller gruppe, der har et klart socialt formål med den frivillige indsats.

• Ansøger skal være lokalt forankret i Hvidovre og aktiviteten skal være rettet mod kommunens borgere.

• Landsdækkende foreninger kan ansøge om støtte hvis de har en lokalafdeling i Hvidovre.

• Landsdækkende foreninger kan også søge om tilskud til aktiviteter, der afholdes i Hvidovre og primært er rettet mod borgere i Hvidovre.

• Tilskud ydes primært til aktiviteter herunder igangsætning af nye tiltag, idet det bemærkes, at der principielt ikke kan ydes tilskud til fortæring og udflugter.

• Tilskud til inventar og IT ydes kun, når det bruges til aktiviteten.

• Tilskud til en organisation eller forenings generelle drift ydes kun i ganske særlige tilfælde.

• Hvis en organisation eller forening m.m. allerede modtager kommunal støtte og alligevel ønsker at søge støtte efter § 18, skal der være tale om et udvidet aktivitetsniveau eller om nye/ændrede målgrupper, for at det ansøgte kan komme i betragtning.

• Der kan ansøges om støtte til stiftelse af nye lokalforeninger i Hvidovre Kommune såfremt der indsendes kopi af den nye forenings vedtagne vedtægter, når disse er godkendt på stiftende generalforsamlingsmøde.

• Der gives ikke støtte til betaling af honorarer i forbindelse med foredrag. der kan dog søges støtte til arrangementer hvor det vurderes, at der er tale om instruktion af forskellig art.

• Har organisationen eller projektet børn som en del af målgruppen, skal der være indhentet rene børneattester på alle voksne med fast tilknytning til organisationen/projektet/aktiviteten. Støtten udbetales, efter indsendelse af dokumentation på at de fornødne børneattester er indhentet.