Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Kommunal- og regionalvalg

Tirsdag d. 16. november 2021 er der kommunal- og regionalvalg. Her er det, du skal vide, når du skal stemme - eller hvis du er kandidat/parti/liste.

Information for vælgere

Dato og tid

Kommunalvalget finder sted tirsdag den 16. november 2021 fra kl. 8 til kl. 20.

Afstemningssteder

 • Holmegårdshallen
 • Præstemoseskolen
 • Sønderkærhallen
 • Kometen
 • Dansborghallen
 • Frihedens Idrætscenter
 • Avedøre Skole
 • Avedøre Idrætscenter

Hvis du vil brevstemme

Fra tirsdag den 5. oktober 2021 kan du brevstemme. Du kan stemme på alle landets brevstemmesteder uafhængigt at din bopæl.

I Hvidovre sker det ved at møde personligt op i Borgerservice på Hvidovre Rådhus og brevstemme.
Du kan brevstemme på Rådhuset indtil fredag den 12. november kl. 16.00. Alle kan komme, men hvis du vil undgå ventetid, kan du med fordel bestille tid i forvejen Bestil tid

Vi har åbent for brevstemmer fra 5. oktober til 12. november:
Mandag, tirsdag og onsdag: 10.00-14.30
Torsdag:  13.00-17.30
Fredag  10.00-13.30
Lørdag:  10.00-12.00
Fredag den 12. nov.  10.00-16.00
Husk at medbringe legitimation fx sundhedskort, kørekort eller pas.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan brevstemme i eget hjem. Ansøgning om dette skal indgives til Hvidovre Kommune i perioden fra tirsdag den 19. oktober til torsdag den 4. november 2021. Der informeres yderligere om dette i Hvidovre Avis.

Kandidatlister

Valgkort

Forud for valget bliver der udsendt valgkort til alle stemmeberettigede vælgere. Valgkortene er personlige, og skal medbringes på valgdagen. Valgkortene indeholder oplysning om vælgerens navn, adresse, afstemningssted, dag og tid for afstemningen. Senest torsdag den 11. november 2021 skal vælgerne have modtaget deres valgkort.

Hvis du glemmer dit valgkort på valgdagen eller ikke har modtaget det med posten, kan du stadig stemme, hvis du er stemmeberettiget. Du skal blot medtage legitimation som fx sundhedskort, pas eller kørekort.

Valgdagen

Stemmeafgivningen foregår på otte valgsteder i Hvidovre Kommune. Valgstederne holder åbent fra kl. 8 til kl. 20, og så længe derefter, der er vælgere på valgstedet, der ønsker at afgive deres stemme. Du skal møde personligt op for at få lov til at stemme. Du afleverer dit valgkort ved valgbordet, og får udleveret en stemmeseddel. Du skal herefter afgive din stemme i en stemmeboks, og efterfølgende selv lægge stemmesedlen i stemmekasserne.

Hvis du skriver forkert på din stemmeseddel, kan den ombyttes ved henvendelse til et af valgbordene.

På valgaftenen bliver stemmerne på hvert valgsted optalt pr. parti af valgstyrerne og de tilforordnede vælgere. Resultatet af optællingen på valgstedet bliver offentliggjort af valgstyrerformanden, så snart det foreligger.

Fintælling af valget foregår onsdag den 17. november 2021 i Kometen. Det endelige resultat bliver offentliggjort på valgbestyrelsens møde om eftermiddagen i Kometen samt på Hvidovre Kommunes hjemmeside.

Hjælpemidler til handicappede

I forbindelse med brevstemmeafgivning i Borgerservice, er et stemmerum udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)
 • Hæve/sænkebord

På valgdagen tirsdag den 16. november 2021 vil et stemmerum på hvert afstemningssted være udstyret med:

 • Sort filtpen
 • Ikke-håndholdt lup
 • LED lampe med regulerbar styrke og lysfarve

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed som på valgdagen har brug for forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television) eller hæve/sænkebord for at afgive deres stemme, kan i perioden fra tirsdag den 19. oktober til mandag den 8. november 2021 indgive ansøgning om at blive overflyttet til valgstedet Kometen.

I Kometen er yderligere hjælpemidler til rådighed:

 • Hæve/sænkebord
 • Forstørrelsesapparat med skærm (Closed Circuit Television)

Hvis du ønsker at blive overflyttet til Kometen som følge af behov for et af ovenstående hjælpemidler, skal du kontakte Borgerservice på tlf. nr. 3639 3639 eller mail til bob@hvidovre.dk.

Se informationsfolder om hjælp til at stemme: Informationsfolder

Arrangementer

Fællesspisning - mød Kommunalbestyrelsen i Aulaen i Enghøjhuset den 6. oktober
Læs mere og bestil billet

Debatarrangement "Det politiske talkshow" på Hovedbiblioteket den 3. november
Læs mere og bestil billet

Klage over valget

Hvis du ønsker at klage over kommunalvalget, er sidste frist for at klage senest tirsdag den 23. november 2021. Klager over kommunalvalget stiles til den siddende kommunalbestyrelse i Hvidovre Kommune.


Information for kandidater, lister og partier

Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen bliver udpeget blandt kommunalbestyrelsens medlemmer på det konstituerende møde i december måned forud for valgperioden. Borgmesteren er født formand.

Følgende er udpeget:

 • Borgmester Helle Adelborg (A), formand
 • Niels Ulsing (F)
 • Mikkel Dencker (O), næstformand
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Charlotte Munch (V)

Ophæng af valgplakater

Fra lørdag den 23. oktober 2021 kl. 12 kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ske ophængning af valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje. Der kan hænges valgplakater op på master til vejbelysningen, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet til jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. Valgplakater skal hænges forsvarligt op, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning som fx færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

I henhold til lov om offentlige veje §§ 84 og 85, må valgplakater ikke hænges op:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg, • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lignende, og på strækninger hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t. eller midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
 • nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • på en sådan måde at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Valgbestyrelsen i Hvidovre Kommune har aftalt, at der ikke ophænges valgplakater i vejtræerne.
En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen. Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person. Oplysningerne skal anføres, så de er læselige i hele ophængningsperioden.

Kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune har vedtaget, at Center for Trafik og Ejendomme nedtager de valgplakater, der ikke er fjernet ved fristens udløb onsdag den 24. november 2021. Der bliver opkrævet 150 kr. pr. nedtaget valgplakat hos kandidaten. I de tilfælde, hvor kandidaten ikke kan identificeres, bliver opkrævningen sendt til kontaktpersonen på bagsiden af valgplakaten.