Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screeningsafgørelse til gasledning

Hvidovre Kommune har på baggrund af en screening meddelt afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven til etablering af en naturgasledning fra Fjernvarmecentralen Avedøre Holme og frem til det eksisterende naturgasnet på Gl. Køge Landevej.
17. juli 2020

Foreningen Fjernvarmecentralen Avedøre Holme har ansøgt om etablering af en gasledning til transport af naturgas fra det eksisterende naturgasnet på Gl. Køge Landevej til foreningens fjernvarmecentral, Nordholmen 1. Selve strækningen fra Stamholmen og frem til fjernvarmecentralen er allerede etableret efter kommunens screeningsafgørelse af 11. maj 2020. Den nye strækning er på 1,4 km.

Se afgørelsen her (nyt vindue)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til e-mail: miljo@hvidovre.dk 

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet www.naevneneshus.dk frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt for.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

 

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Fristen er 14. august 2020.

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 17. januar 2021.