Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forlængelse af midlertidigt vilkår til Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har forlænget tidsbegrænset vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads, 2650 Hvidovre, med mulighed for tømning af containere fra kl. 5:00.
14. maj 2020

Den 1. april 2020 meddelte Hvidovre Kommune midlertidig og tidsbegrænset vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads, så de kunne åbne med udvidet åbningstid efter at have været lukket ned pga. Coronapandami.

Vilkårsændringen var tidsbegrænset frem til 27. april 2020.

Efterfølgende er vilkårsændringen forlænget frem til 15. maj 2020, fordi genbrugspladsen oplevede konstant kø.

Nu er antallet af samtidige besøgende blevet opjusteret i overensstemmelse med det tilladte efter fase 2 af regeringens plan for åbning af Danmark, og der opleves stadig køer, og dermed behov for den udvidede åbningstid. Afgørelsen er derfor forlænget frem til 12. juni 2020. Du kan læse afgørelsen her (nyt vindue)

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3589 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet www.naevneneshus.dk frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenter, så de kan indgå i nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Klagefrist er 11. juni 2020.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 14. november 2020.