Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forlængelse af midlertidig vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads

Hvidovre Kommune har meddelt forlænget midlertidig vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads, 2650 Hvidovre, med mulighed for tømning af containere fra kl. 5:00.
29. april 2020

Hvidovre Kommune meddelte den 1. april 2020 midlertidig og tidsbegrænset vilkårsændring til Hvidovre Genbrugsplads.

Behovet for vilkårsændringen opstod fordi, at landets genbrugspladser efter anbefaling fra KL og efter retningslinjer fra Rådet for Patientsikkerhed skulle genåbne efter, at de i en periode havde været lukket ned på grund af igangværende Coronapandami.

Vilkårsændringen bestod i at genbrugspladsen kunne åbne med udvidet åbningstid, og var tidsbegrænset frem til 27. april 2020.

Da ARC oplever konstant kø har de fortsat brug for udvidet åbningstid og mulighed for tømninger fra kl. 5:00.

På den baggrund er afgørelsen forlænget frem til 15.maj 2020.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3589 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet www.naevneneshus.dk på frem til 4 uger efter afgørelsen er meddelt for.

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist
Du skal indsende din klage over afgørelser efter bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer og programmer og konkret projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) og Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Klagefrist er 27 oktober 2020.

Afgørelse indbragt for domstole
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er 1. oktober 2020.